Η Mercedes-Benz και η Siemens σκοπεύουν να συνεργαστούν για την προώθηση της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την υποστήριξη του Κρατιδίου του Βερολίνου. Η Mercedes-Benz AG στοχεύει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής της, ενώ η Siemens θα παρέχει την τεχνογνωσία της για την ανάπτυξη μιας εξαιρετικά ευέλικτης και βιώσιμης παραγωγής αυτοκινήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις Mercedes-Benz Berlin-Marienfelde στη Γερμανία θα μετατραπούν σε ένα πρότυπο ψηφιακό κέντρο με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή του ψηφιακού οικοσυστήματος της Mercedes-Benz Cars, MO360, σε συνδυασμό με τον επανασχεδιασμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στο μέλλον, τα εξαρτήματα ηλεκτροκίνησης θα συναρμολογούνται επίσης στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το Mercedes-Benz Digital Factory Campus η παλαιότερη μονάδα και τεχνολογικός πυρήνας της εταιρείας. Στόχος είναι να εφαρμοστούν οι νέες εξελίξεις που θα έχουν δοκιμαστεί στο Βερολίνο, στα εργοστάσια της Mercedes-Benz παγκοσμίως.