Παρουσιάστηκαν χθες σε διαδικτυακή εκδήλωση τα ευρήματα της Μελέτης του ΙΟΒΕ με τίτλο «Επιπτώσεις της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής πολιτικής για το Κλίμα στην ελληνική βιομηχανία και οικονομία» από τους κ.κ. Νίκο Βέττα, Γενικό Διευθυντή και Γιώργο Μανιάτη, Υπεύθυνο Κλαδικών Μελετών ΙΟΒΕ, παρουσία -μεταξύ άλλων- και του Κώστα Σκρέκα, Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Η ελληνική βιομηχανία δείχνει ότι έχει σφυγμό. Και η παραγωγή και οι εξαγωγές αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας όμως από μια χαμηλή βάση. Δεν έχουμε συμμετοχή της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία, τόσο υψηλή όσο θα έπρεπε», ανέφερε ο κ. Βέττας. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή, εάν διατηρηθεί τόσο χαμηλά, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε άνοδο ούτε στην παραγωγικότητα, ούτε στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Βέττας τόνισε ότι η βιομηχανία χρειάζεται σταθερότητα, σημειώνοντας ότι: «Ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός της συνοριακής προσαρμογής άνθρακα αλλά και όλο το πλέγμα των πολιτικών είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να μην δημιουργεί κενά και αμφιβολίες. Η βιομηχανία στοχεύει σε συγκεκριμένες θέσεις, σε αλυσίδες αξίας, που για να τις κατακτήσεις πρέπει να επιδείξεις αξιοπιστία, συνέπεια και ποιότητα. Οι θέσεις αυτές κατακτώνται δύσκολα και εάν υπάρξει παλινδρόμηση μπορούν να χαθούν».

Ακολουθούν τα Βασικά Ευρήματα της έρευνας:

  • O αποτελεσματικότερος τρόπος για την Ευρώπη να εξασφαλίσει τη μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι να καταστεί η ίδια ως ο σημαντικότερος εξαγωγέας προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Όμως, αντί αυτού, νέες μονάδες παραγωγής προστίθενται συνεχώς τα τελευταία χρόνια σε χώρες χωρίς ανάλογες κλιματικές δεσμεύσεις, αυξάνοντας τις εισαγωγές προς την Ευρώπη.
  • Η δέσμη μέτρων «Fit for 55» (Δ1), προτείνει αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα – ΜΣΠΑ (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).
  • Αν δεν σταθμιστεί η κλιματική φιλοδοξία με την ανταγωνιστικότητα, η απώλεια μεριδίων αγοράς, θα οδηγήσει σε μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, και λιγότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
  • Στόχος από την εφαρμογή του ΜΣΠΑ είναι η επιβολή ισοδύναμου με την Ε.Ε. κόστους εκπομπών στις εισαγωγές περιορισμένου αριθμού προϊόντων υψηλής έντασης εκπομπών με βάση την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα (τσιμέντο, αλουμίνιο, σίδηρος-χάλυβας, λιπάσματα, ηλεκτρική ενέργεια).
  • Ωστόσο, η εισαγωγή του ΜΣΠΑ, όπως προτείνεται, δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους στις αλυσίδες αξίας των προϊόντων που θα περιλαμβάνει, αλλά και τις εξαγωγές της Ε.Ε..
  • Ο ΜΣΠΑ που προτείνεται, ως έχει σήμερα, θα προκαλέσει μια επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που θα υποχρεωθούν να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο, από €197 εκατ. το 2023, που σταδιακά φτάνει στο ύψος των €1,1 – €1,3 δισ. το 2035 μόνο για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών που χάνονται λόγω της εφαρμογής του.
  • Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις στην Ε.Ε. και θα οριστικοποιηθεί το πλαίσιο εφαρμογής του ΣΕΔΕ και του ΜΣΠΑ.
  • O μετριασμός των σημαντικών επιπτώσεων που εκτιμήθηκε ότι θα προκληθούν στην ελληνική οικονομία και απασχόληση από τις αλλαγές που προβλέπονται στη δέσμη προτάσεων «Fit for 55», συνιστά ζήτημα που αφορά και τον ίδιο τον κλιματικό στόχο.