Μείωσε τις ζημιές η χανιώτικη ΒΙΟΧΥΜ το 2022, αυξάνοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Πιο αναλυτικά, η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ & ΟΙΝΩΝ Α.Ε. τη χρήση που έκλεισε παρουσίασε κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 2.512.877,12 ευρώ, έναντι 1.979.514,38 ευρώ το 2021, δηλαδή σημείωσε αύξηση περίπου 26,94%. Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημιά ύψους 106.713,82 ευρώ έναντι της ζημίας 180.409,42 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η ΒΙΟΧΥΜ, η πρώτη βιομηχανία εκχύμωσης στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1956 και είναι σήμερα ένα από τα λιγοστά εργοστάσια στη χώρα που ασχολούνται παράλληλα με τη μεταποίηση των εσπεριδοειδών και την τυποποίηση των χυμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την παραγωγή των προϊόντων της χρησιμοποιεί θερμική ενέργεια περίπου τετραπλάσια της αντίστοιχης ηλεκτρικής. Τα τελευταία χρόνια η ΒΙΟΧΥΜ αντικατέστησε το χρησιμοποιούμενο για πολλά χρόνια για τη παραγωγή θερμότητας πετρέλαιο με βιομάζα ελιάς. Η αντικατάσταση του λέβητα παραγωγής ατμού με μαζούτ σε λέβητα βιομάζας τοπικά παραγόμενης, μείωσε σε λιγότερο από το μισό, σε σχέση με το αρχικό, το οικολογικό αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων της ΒΙΟΧΥΜ. Παράλληλα, η χρήση παλετοκιβωτίων για τη συλλογή εσπεριδοειδών αντί της χύδην μεταφοράς με φορτηγά, περιόρισε σημαντικά την κατανάλωση νερού.