Τροποποιείται η απόφαση για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΒΙΟΛΑΝΤΑ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αφορά στην επέκταση μονάδας παραγωγής βουτημάτων και κουλουριών, στα Τρίκαλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ύψος 1.996.000 ευρώ, από την οποία 1.388.000 ευρώ αφορούν χρηματοδοτική μίσθωση και 608.000 ευρώ αφορούν συμβατική επένδυση. Το ποσοστό της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 45% επί του κόστους της χρηματοδοτικής μίσθωσης δηλαδή ποσό 624.000 ευρώ και το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται σε 45% επί του κόστους της συμβατικής επένδυσης δηλαδή ποσό φορολογικής απαλλαγής 273.600 ευρώ.

Πέρυσι, αποτέλεσε μια ακόμη προβληματική χρονιά για την ελληνική οικονομία καθώς οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν απέδωσαν ώστε να επανέλθει η χώρα στην προσδοκώμενη κανονικότητα που θα απελευθερώσει πόρους και βελτιώσει τους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων. Ο κλάδος των παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων βρίσκει έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ ζήτηση για ελληνικά είδη αρτοσκευασμάτων καταγράφεται και από το εξωτερικό.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ είναι μια καταξιωμένη επιχειρηματική οντότητα που επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων ζύμης αναπτύσσοντας διάφορες κατηγορίες προϊόντων σε πολυτελείς και εικαστικά άρτιες συσκευασίες. Κατέχοντας μια ευρύτατη ποικιλία 130 προϊόντων, διατηρεί τη φήμη του ποιοτικού και ευρηματικού παραγωγού μπισκότων, διανέμοντας τα προϊόντα σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει 3 κέντρα διανομής, τα οποία εξυπηρετούν και παρακολουθούν 79 τοπικά κέντρα διανομής, έχοντας έτσι πρόσβαση σε περισσότερα από 16.500 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 21,025 εκατ. ευρώ έναντι 20,9 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ανήλθαν στο ποσό των 3,604 εκατ. ευρώ από 4,465 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 3,098 εκατ. ευρώ από 4,023 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 2,514 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 3,005 εκατ. ευρώ.