Στον Αναπτυξιακό Νόμο υπήχθη η νέα επένδυση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΣΠΙΣ Α.Ε.) με απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επένδυση αφορά την επέκταση της δυναμικότητας μονάδας παραγωγής χυμών και κονσερβοποιημένων φρούτων στο Ζερβοχώρι Ειρηνούπολης, και είναι επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.354.070 ευρώ.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1970 από τον κο Κωνσταντίνο Δέδε, ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση συσκευασίας φρούτων και λαχανικών στο Άργος και το 1982 μετατράπηκε σε Ανώνυμη εταιρεία. Το 1998 η Ανώνυμη εταιρεία απορρόφησε την επιχείρηση «ΑΙΓΛΗ Κ.ΔΕΔΕΣ και Σία Α.Ε.» και το 2001 άλλαξε την επωνυμία της σε «ΑΣΠΙΣ Α.Ε.». Σήμερα το κύριο αντικείμενό της είναι η παραγωγή χυμών φρούτων και πουρέδων από μεγάλη ποικιλία φρούτων, αρώματα φρούτων και έλαια, παρασκευάσματα φρούτων, κονσερβοποιημένα, καθώς και η εγκατάσταση ψυγείων για την διατήρηση φρούτων, χυμών και άλλων ευπαθών προϊόντων.
Οι εγκαταστάσεις της κατανέμονται σε δύο μονάδες. Η πρώτη βρίσκεται στην περιοχή της Αργολίδας, όπου επεξεργάζονται εσπεριδοειδή και πυρηνόκαρπα φρούτα και λαχανικά που παράγουν χυμούς και πουρέ, αρώματα και έλαια εσπεριδοειδών, παρασκευάσματα φρούτων και μείγματα. Στο εργοστάσιο του Άργους, παράγονται επίσης ζωοτροφές που προέρχονται από υπολείμματα φλοιού εσπεριδοειδών.

Η δεύτερη μονάδα επεξεργασίας, στην οποία και αφορά η παραπάνω επένδυση, βρίσκεται στην Ειρηνούπολη Ημαθίας, όπου επεξεργάζονται πυρηνόκαρπα φρούτα και λαχανικά, παρασκευάζονται χυμοί και πουρές, αρώματα, παρασκευάσματα φρούτων και μείγματα. Παράγονται επίσης προϊόντα από χυμούς φρούτων και λαχανικών με ιδιωτική ετικέτα σε συσκευασίες Tetrapak καθώς και μισόκαρπα φρούτα, φέτες ή κύβους σε κονσέρβες ή ασηπτικά βαρέλια. Οι πωλήσεις της κατά την χρήση 2019/2020 ανήλθαν στο ποσό των 42.626.998,80 ευρώ και τα καθαρά κέρδη προ φόρων στο ποσό των 503.805,78 ευρώ.