Νέες προοπτικές ανοίγονται για την Ravago Greece Group , η οποία ανακοίνωσε την απόφαση της επιτροπής διαχείρισης του Ομίλου να προχωρήσει με τη συγχώνευση των εταιρειών Ravago Hellas SA Ravago Katerini SA και Ravago Lavrion SMSA. Η συγχώνευση της Ravago Building Solutions οδηγεί στη δημιουργία μιας ενοποιημένης εταιρείας, η οποία μετονομάζεται σε Ravago Hellas Single Member Industrial & Commercial Societe Anonyme (Ravago Hellas SMSA, με διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων.

Με την ενοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των παραπάνω εταιρειών και με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, την ενιαία διαχείρισή τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Όμιλος προσβλέπει στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση οδηγεί σε μια πιο ευέλικτη διοίκηση, ικανή να ανταποκριθεί στη δυναμική αγορά των κτιριακών λύσεων, αλλά και στα μελλοντικά στρατηγικά σχέδια της Διοίκησης του Ομίλου. Αποδεικνύει έτσι την πλήρη δέσμευση της Ravago να αναπτύξει τον τομέα των δομικών και μονωτικών υλικών, αναδεικνύοντάς τον σε βασικό κομμάτι της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής της.