Το πρόγραμμα «Καθαρό Αιγαίο» υλοποιήθηκε στο νησί της Αστυπάλαιας, με πρωτοβουλία της εταιρείας ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και συνεργάτες τα καταστήματα
My market και τον περιβαλλοντικό οργανισμό ΕΝΑΛΕΙΑ. Αποτελεί μια προηγμένη περιβαλλοντική δράση, που σέβεται τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και δημιουργεί μετρήσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο ανήλθε σε 134.550 ευρώ.

Το πλαστικό που συγκεντρώθηκε από τη θάλασσα (4.500 kg) μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σε συνεργασία με πιστοποιημένους συνεργάτες της Εναλεία, για να ενσωματωθεί στην κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, μέρος από τα πλαστικά που συλλέχθηκαν μετατράπηκαν σε βιώσιμα προϊόντα, όπως κάλτσες σε όμορφα σχέδια και χρώματα, σε συνεργασία με τη Healthy Seas, στην Ολλανδία.