Στην εισαγωγή καινοτομιών στις μεταποιητικές της δραστηριότητες, αλλά και την προσθήκη τουλάχιστον 15 νέων προϊόντων στη γκάμα της εστιάζει η Mediterra για το 2024.
Η θυγατρική εταιρεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ) -όπου και διαθέτει την παραγωγική της δραστηριότητα- είχε πέρσι την πλέον επιτυχημένη χρονιά από την ίδρυσή της το 2002. Ο συνολικός κύκλος εργασιών έφτασε τα 12.382.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τις 500.000 ευρώ, καταγράφοντας ανάπτυξη +15% των συνολικών εσόδων και 32% των καθαρών κερδών προ φόρων. Στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν», του Μέτρου 4.2.1. Παράλληλα, έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας και ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο Chios Power Foods για την αξιολόγηση κόνεων μαστίχας και μανταρινιού Χίου με τη μέθοδο της κρυοξήρανσης.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της χρήσης παρουσιάστηκαν 20 νέα προϊόντα, και έγινε η απαιτούμενη επαναπιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Τα κέρδη της χρήσης 2023 δημιουργούν και ενισχύουν τις θετικές προσδοκίες για φέτος, με τη Διοίκηση να προβλέπει ότι οι επιδόσεις του 2024 θα οριοθετηθούν τόσο από τις πληθωριστικές πιέσεις και τη μείωση της κατανάλωσης όσο και από τις νέες εταιρικές δραστηριότητες (νέα προϊόντα και κανάλια πώλησης). Στις εταιρικές προτεραιότητες για το 2024 παραμένουν η αλλαγή του εταιρικού παραγωγικού και ψηφιακού αποτυπώματος, η ενσωμάτωση νέων καινοτομιών στην παραγωγή και οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών «από το χωράφι στο ράφι» και την πράσινη μετάβαση. Στις σημαντικές προτεραιότητες για το 2024 προστίθεται και η παρουσίαση τουλάχιστον 15 νέων προϊόντων. Παράλληλα, η Mediterra έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό ή και μηδενισμό του αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα ετοιμάσει σχέδιο προσαρμογής όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων.