Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αυτόματοι Αναλυτές – Διαγνωστικά Αντιδραστήρια και Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια MEDICON HELLAS A.E.» και το διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS A.E.» ενημέρωσε, με ανακοίνωσή της, το επενδυτικό κοινό ότι την 21η Φεβρουαρίου 2023, επετεύχθη η σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης όμορου οικοπέδου 7.984 τ.μ από ιδιώτη, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σκοπός της παραπάνω μίσθωσης είναι η ανέγερση αποθηκών.