Το τρίτο κύμα της πανδημίας με τον σημαντικό περιορισμό των μετακινήσεων που επέβαλε, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που διαμόρφωσε την πορεία της αγοράς υγρών καυσίμων στο α΄ εξάμηνο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ ανήλθε σε €681,42 εκατ. έναντι €825,37 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020, καταγράφοντας μείωση 21,15%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 21,5 εκατ. έναντι €23,9 εκατ. και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €7,67 εκατ. έναντι €6,54 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7%.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2021 τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €6,81 εκατ. έναντι €5,57 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,89 εκατ. έναντι €0,5 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €1,36 εκατ. έναντι €0,28 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2020.

Επίσης, η ελίν Σταθμοί και η ελίν Ναυτική παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα, ενώ αντίθετα τα λειτουργικά αποτελέσματα της ελίν Τεχνικής έχουν επηρεαστεί αρνητικά λόγω ανατίμησης υλικών των έργων της που είναι σε εξέλιξη. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd, συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, οι του πετρελαίου θέρμανσης κινήθηκαν πολύ πτωτικά και παρέσυραν την αγορά σε μια περαιτέρω μείωση της τάξης του -18%, ενώ η επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων από τις περισσότερες χώρες και τα κλειστά σύνορα οδήγησαν τις πωλήσεις στο Διεθνές Εμπόριο στο -38%.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για το επόμενο εξάμηνο, διαβλέποντας ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για την ελίν, με την τροχιά τους επόμενους μήνες να συναρτάται άμεσα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, που επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη ζήτηση καυσίμων», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αληγιζάκης.