Η γαλλική Naval Group υπέβαλε, από κοινού με τη Thales και την MBDA, μία νέα πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των πλοίων επιφανείας του ελληνικού στόλου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα πρόταση περιλαμβάνει 4 FDI HN, την πιο σύγχρονη φρεγάτα τελευταίας γενιάς. Προτείνεται μάλιστα η κατασκευή 3 πλοίων στην Ελλάδα: η πρώτη θα είναι σε υπηρεσία μέχρι το 2025, ενώ ως ενδιάμεση λύση θα δοθούν 2 φρεγάτες που θα είναι διαθέσιμες στις αρχές του 2022.

Προβλέπει επίσης τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ στην Ελλάδα, και μια φιλόδοξη Ελληνική Βιομηχανική Συμμετοχή (ΗΙΡ). Ως μέρος της συνολικής αναπτυξιακής δραστηριότητας της χώρας, η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας θα ενδυναμώσει την αριστεία της χώρας στο ναυτικό χώρο και θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και θέσεις εργασίας, ενώ θα διασφαλίσει ότι τα πολεμικά πλοία θα υποστηρίζονται αυτόνομα στην Ελλάδα από την ελληνική βιομηχανία.

Τους προηγούμενους μήνες, η Naval Group ανέπτυξε μια μόνιμη ομάδα ειδικών έμπειρων στελεχών στην Ελλάδα, με αποστολή τον εντοπισμό εταίρων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατασκευή των φρεγατών FDI HN & τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ στην Ελλάδα, τη μελλοντική τεχνική υποστήριξή τους όπως επίσης, πέραν του προγράμματος των ελληνικών φρεγατών, σε άλλα διεθνή ναυτικά προγράμματα της Naval Group.

Το σχέδιο της Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής θα αναπτύξει νέες δυνατότητες στην Ελληνική Βιομηχανία, δημιουργώντας συνθήκες για χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων ευκαιριών ανάπτυξης στην Ελλάδα. Το ΗΙΡ έχει διαμορφωθεί με τρόπο που προσφέρει «made in Greece» πολεμικά πλοία αντίστοιχης ποιότητας και επιδόσεων με τις φρεγάτες FDI που βρίσκονται υπό κατασκευή στη Γαλλία για το Γαλλικό Ναυτικό.