Με ελληνικό άρωμα ξεκίνησε τις εργασίες του το ευρωπαϊκό έργο EIFFEL, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μοχλό για την προσαρμογή και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, συλλέγοντας και αξιοποιώντας τα δεδομένα του Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης.

Στο έργο συμμετέχουν 19 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Από την ελληνική πλευρά συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο η ομάδα ISENSE του ΕΠΙΣΕΥ της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ και ακόμα πέντε εταίροι: το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Αττικής και οι εταιρείες ΔΡΑΞΙΣ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε., LIBRA AI Technologies και EDGE IN EARTH OBSERVATION SCIENCES.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν διαλειτουργικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με τη βοήθεια εργαλείων που βασίζονται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψιν τους στόχους της Αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμφωνία του Παρισιού και το πλαίσιο Sendaï για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών.