Σε 35,11% περιορίστηκε η συμμετοχή του Virtus South European Fund (VSEF) στον Ομιλο Ideal, μετά τη διάθεση πακέτων μετοχών (12,67%) σε θεσμικούς επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση. Όπως διευκρινίσει η εισηγμένη, το Virtus South European Fund ελέγχεται από τον Λάμπρο Παπακωνταντίνου, μέσω εταιρειών που εδρεύουν στα νησιά Κέιμαν και στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το VSEF είχε αποκτήσει το 47,78% της Ideal Group μέσω ΑΜΚ στην οποία εισέφερε μετοχές των εταιρειών SICC (Astir Vitogiannis AE) και ESM Three Cents. Μετά τη μεταβίβαση του 12,67% σε θεσμικούς επενδυτές και τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του σε 35,11%, το fund παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Ideal Group. Ο όμιλος εμφανίζει μεγάλη αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του μετά την ενσωμάτωση των εταιρειών SICC (Astir Vitogiannis AE) και ESM Three Cents που εισφέρθηκαν στην ΑΜΚ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία στις 08.09.2021, από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου και την κυπριακή εταιρεία Virtueco Limited, για λογαριασμό της ιδίας και των λοιπών παρακάτω αναφερόμενων νομικών προσώπων, το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (εφεξής: «VSEF»), μέτοχος της Εταιρείας, προέβη στις 06.09.2021 σε συναλλαγή πώλησης μέσω πακέτου, 3.987.625 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με συνέπεια το ποσοστό του να κατέλθει από το 47,78% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στο 35,11%».