Η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. προχώρησε στην πώληση αγροτεμαχίου στον Ασπρόπυργο, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. «Στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποίησε την πώληση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της συνολικής επιφάνειας 2.214,79 τ.μ., που βρίσκεται στον Δήμο Ασπροπύργου» σημειώνει η εταιρεία. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 400.000 ευρώ ενώ, και το λογιστικό κέρδος που θα προκύψει από την πώληση αυτή, θα εμφανιστεί στα αποτελέσματα της εταιρείας του Β’ τριμήνου του 2024.

Υπενθυμίζεται πως ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2023 μειώθηκε κατά 13,1% σε σχέση με το 2022, και αντίστοιχα στη μητρική μειώθηκε κατά 14,1%. Η κάμψη των πωλήσεων κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι της προηγούμενης χρονιάς, οφείλεται αποκλειστικά στις αγορές του εξωτερικού. Οι κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στη μείωση των εξαγωγών πυριμάχων και πέτρας ήταν καθυστερήσεις έναρξης έργων που μετατέθηκαν για το 2024, και η μείωση της ζήτησης στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη ως αποτέλεσμα της μακροοικονομικής συγκυρίας που επηρέασε αρνητικά τις συντηρήσεις παραγωγικών μονάδων και τις νέες παραγγελίες υλικών.