Όλο και πιο ορατές θα γίνουν, μέσα στο έτος που διανύουμε, τεχνολογίες όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα (virtual reality, augmented reality-VR, AR), στον επιχειρηματικό κόσμο. Ειδικά σε ό,τι αφορά την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR), οι προβλέψεις των αναλυτών είναι ότι το 2022 θα γίνει mainstream, σημειώνει ο ΣΕΠΕ.
Θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, φέρνοντας πληροφορίες στο οπτικό μας πεδίο σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας ευκαιρίες για εξ αποστάσεως συνεργασία.

Επίσης, σύμφωνα με τους αναλυτές της TeamViewer, το 2022 θα υπάρξει επιτάχυνση της εκπαίδευσης στη δουλειά μέσω της ενεργοποίησης της χρήσης τεχνολογίας wearable, που υποστηρίζεται από AR. Παράλληλα, το 2022, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα αλλάξει το παιχνίδι για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής και τους κατασκευαστές. Η κοινωνική απόσταση ώθησε τις εταιρείες να υιοθετήσουν τη χρήση ειδικών wearable για να τους καθοδηγήσουν μέσω φορητών συσκευών. «Η AI θα ενσωματωθεί σε κάθε βήμα της διαδικασίας παραγωγής – από τις ροές εργασιών, έως τη συντήρηση, τη διαχείριση πρόσβασης και την παροχή πληροφοριών για τη λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων», αναφέρει η TeamViewer.