Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) έργο τύπου net metering υλοποίησε η Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ, με συνολική μέγιστη ισχύ 999.54 kWp, στις εγκαταστάσεις της στη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων.
Ο ελληνικός πολυεθνικός όμιλος, που δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής βιομηχανικού εξοπλισμού και συσκευασίας, διαθέτει πλέον σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκό σταθμό ενεργειακού συμψηφισμού επί των στεγών του εργοστασίου της.

Πιο αναλυτικά στο έργο τοποθετήθηκαν 1.851 ΦΒ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου LR5-72HBD από την LONGI με ισχύ 540 Wp έκαστο. Το έργο αναμένεται να παράξει 1600000kwh ανά έτος. Οι αντιστροφείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Huawei, ενώ το σύστημα έδρασης των ΦΒ πλαισίων επί βιομηχανικής στέγης που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από την εταιρεία EUROPA.

Η συγκεκριμένη βάση κατασκευάζεται από υψηλής ανθεκτικότητας κράμα αλουμινίου προσφέροντας στιβαρότητα και αντοχή στο χρόνο.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προηγήθηκε σχεδιασμός και αναλυτική μελέτη για την επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προς ελαχιστοποίηση των απωλειών, ενώ εξασφαλίστηκε η παροχή της βέλτιστης οικονομοτεχνικής λύσης τηρώντας όλα τα εθνικά και διεθνή πρότυπα απαιτήσεων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

O σχεδιασμός του έργου έγινε με κριτήριο το σεβασμό στο περιβάλλον τηρώντας τις Εθνικές νομοθεσίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες που ισχύουν ειδικά στο χώρο του έργου και την εργασία σε ύψος. Οι εργαζόμενοι ακολούθησαν όλες τις οδηγίες και τα μέτρα ατομικής προστασίας, έλαβαν εκπαίδευση με την εκκίνηση του έργου για τις απαιτήσεις που παρουσιάζει και τέθηκε επικεφαλής τεχνικός ασφαλείας με ανάλογη εμπειρία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Dimkat ανέλαβε τις υπηρεσίες σχεδιασμού και μελέτης, προμηθειών του απαραίτητου εξοπλισμού για την κατασκευή, εργασιών εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού.