Η πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Διανομής Ενέργειας «GEODE» στην μετά Covid περίοδο, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα. Για το ζήτημα των αυξήσεων των τιμών ηλεκτρισμού, ο κ. Τσάκας εξέφρασε την ανάγκη να ληφθούν από τα κράτη-μέλη προσωρινά μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών και της βιομηχανίας, μέχρι να ξεκινήσει η καθοδική πορεία των τιμών.

Σε συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση, ο κ. Τσάκας πρότεινε ως κύρια μέσα για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης των εταιρειών διανομής στο νέο ενεργειακό περιβάλλον τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταιρειών-μελών της GEODE για την ταχύτερη ένταξη των ανανεώσιμων καυσίμων αερίων και ειδικότερα του βιομεθάνιου και των μειγμάτων υδρογόνου/φυσικού αερίου στα ενεργειακά χαρτοφυλάκια των εταιριών διανομής.