«Το “business as usual” τελείωσε», επισήμανε ο Μιχάλης Τόκας, μηχανικός προστασίας περιβάλλοντος στο εργοστάσιο της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη, – μιλώντας σε υβριδική εκδήλωση του ΣΕΒΕ για το έργο «Knowing Circular Economy in the Black Sea Basin», υπογραμμίζοντας την ανάγκη η βιομηχανία διεθνώς να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και την ανθρακική ουδετερότητα. Γνωστοποίησε δε ότι μόνο το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης ανάλωσε το 2020 πάνω από 30.000 τόνους βιομηχανικών υποπροϊόντων ως εναλλακτικές πρώτες ύλες και πάνω από 25.000 τόνους ως εναλλακτικά καύσιμα.

Ο κ. Τόκας επεσήμανε ακόμα ότι η ΤΙΤΑΝ είναι η πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα, που έλαβε το ανώτατο σήμα «Platinum» (Μηδενικά απόβλητα), σύμφωνα με το πρότυπο «Zero Waste to Landfill» και για τα τρία εργοστάσιά της στη χώρα (Καμάρι, Πάτρα και Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο της επιδίωξης για μείωση της ταφής αποβλήτων. Με την πιστοποίηση αυτή που δόθηκε από τη Eurocert, επιβεβαιώνεται -σύμφωνα με τον κ.Τόκα- η πρακτική που ακολουθεί η τσιμεντοβιομηχανία για την εκτροπή -από την ταφή- των αποβλήτων των εργοστασίων, σε ποσοστό που αγγίζει το 100%.