Στις 21 Φεβρουαρίου υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της αναδόχου εταιρείας για την έναρξη κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ – Προδιαλεγμένων Οργανικών και Πράσινων), που αφορά στους Δήμους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλη Γραφάκου. Η συγκεκριμένη ΜΕΒΑ προβλέπεται ότι θα δέχεται ποσότητες περίπου 5.000 τόνων βιοαποβλήτων ανά έτος -τόσο προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα όσο και πράσινα απόβλητα (κλαδέματα, γκαζόν, φύλλα). Το σύνολο των βιοαποβλήτων που θα δέχεται, με ειδική επεξεργασία, θα μετατρέπονται σε ΚΟΜΠΟΣΤ, δηλαδή σε πολύ καλής ποιότητας εγγειοβελτιωτικό προϊόν εδάφους. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και από ίδιους πόρους, με προϋπολογισμό 10.276.539 ευρώ.

Η προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα ακολουθήσουν 6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας και 60 μήνες κανονικής λειτουργίας. Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία 45 νέων θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε: «Είναι ένα έργο που μπορεί να θεωρηθεί “πιλότος” για την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων στη χώρα μας. Συνολικά η χώρα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο στα ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων της. Δουλεύουμε, μεθοδικά, ώστε η Ελλάδα, από τις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ στη διαχείριση των αποβλήτων, να βρεθεί στο στενό ευρωπαϊκό πυρήνα έως το 2030 και να πετύχει τότε τους κοινοτικούς στόχους».