Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της γραμμής παραγωγής μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών μπορούν να επιφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού.

Οι αυξανόμενες τεχνολογικές καινοτομίες προκαλούν μεγάλα κύματα επιρροής σε όλους τους κλάδους και η εφοδιαστική αλυσίδα και ο κλάδος των logistics δείχνουν στην πράξη να επηρεάζονται περισσότερο. Παραδοσιακά, στους κλάδους αυτούς ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη η βαριά χρήση χειροκίνητων διαδικασιών και η χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων, που αποθηκεύονται με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά μέρη. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, όμως, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, η άμεση ψηφιακή κατασκευή και ο αυτοματισμός της αποθήκης ανοίγουν έναν νέο κόσμο ευκαιριών, κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες όχι μόνο επιτρέπουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των διαδικασιών παραγωγής και διανομής, αλλά τροποποιούν τη σχέση μεταξύ των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καταναλωτή.
Για το λόγο αυτό, η χρήση αυτών των τεχνολογιών είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για τις συγχρονες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να οικοδομήσουν σταθερότερες σχέσεις με συνδέσμους της αλυσίδας εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνολογικές εφαρμογές στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν καταστεί τομέας έρευνας, δεδομένης της σαφούς και ισχυρής διοικητικής τους επίδρασης.

Ένας οργανισμός για να εκσυγχρονίσει όλη τη γραμμή παραγωγής του, πρέπει να λάβει υπόψιν του όλες τις λειτουργικές παραμέτρους, από την τρέχουσα αλυσίδα εφοδιασμού ως την ενθάρρυνση πιθανών μελλοντικών επενδύσεων. Απαιτείται, λοιπόν, μια ολιστική προσέγγιση, με την ανάληψη των σωστών ρίσκων και με τη διαρκή εποπτεία των επικείμενων αλλαγών. Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού, αλλά και η αξιοποίηση εργαλείων διαχείρισης των εταιρικών δεδομένων μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές.

Οι προκλήσεις του παρόντος
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η διαΝΕΟσις, το πλήγμα από την πανδημία στις ελληνικές εφοδιαστικές αλυσίδες υπήρξε βίαιο και σημαντικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 58% της βιομηχανίας τροφίμων και το 22% των προϊόντων μεταποίησης καταναλώνονται σε ετήσια βάση από τον τουριστικό κλάδο, που πλήγηκε σημαντικά από την πανδημία. Η εικόνα μεταξύ επάρκειας και ελλείψεων υπήρξε θετική για το 2020 και όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν πέρασαν ανώδυνα. Ο καθηγητής John Gattorna, ειδήμων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρει ότι «αναμφισβήτητα, προχωρήσαμε πάρα πολύ στην αδιάλειπτη επιδίωξη της αποδοτικότητας του κόστους. Με τη διαδικασία αυτή, οι αλυσίδες εφοδιασμού ήταν υπερβολικά εύθραυστες, ανίκανες να αντέξουν αιφνίδιες απροσδόκητες διακοπές ή αυξήσεις της ζήτησης. Τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στο φάσμα της αποδοτικότητας και να δεχθούμε ότι ίσως χρειαστούμε κάποιο επίπεδο επάρκειας, για λόγους αυξημένης ανθεκτικότητας».

Η επανεκκίνηση της οικονομίας δεν μπορεί να στηριχθεί σε έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη διεξόδου, αλλά σε έναν νέο μηχανισμό πολυκριτηριακής ανάλυσης με agile μοντέλα δράσεων. Τόσο ο μηχανισμός, όσο και τα επιμέρους μοντέλα θα αποτελούν μέρη ενός μεγάλου οικοσυστήματος, το οποίο θα είναι έτοιμο να αλλάζει, να προσαρμόζεται ή και να μετασχηματίζεται, ανάλογα το εκάστοτε περιβάλλον και τα αντίστοιχα δεδομένα.

Όπως επισημαίνει ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL), «η εικόνα στον κλάδο των logistics έχει αλλάξει σημαντικά του τελευταίους 18 μήνες, κυρίως λόγω της πανδημίας του COVID-19, αλλά και της υπέρμετρης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Την εν λόγω περίοδο παρατηρήθηκαν σημαντικές πιέσεις στα κυκλώματα εφοδιασμού (σε όρους πρόβλεψης ζήτησης, διαχείρισης αποθέματος, εκτέλεση και διανομή παραγγελιών) σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα άλλαξαν οι συνήθειες των καταναλωτών. Ειδικότερα σε επίπεδο πωλήσεων Business-to-Customer (B2C), οι καταναλωτές έγιναν πιο απαιτητικοί αναζητώντας πολυκαναλικά σημεία παράδοσης (πχ. click ‘n’ collect, θυρίδες, PUDO points, κ.λπ.) των παραγγελιών τους -που συνήθως προέρχονταν από ηλεκτρονικά καταστήματα-, και μικρότερους χρόνους παράδοσης (ακόμα και αυθημερόν παράδοση)».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό ανάγκασε τις εταιρείες που εκτελούν παραγγελίες, αλλά και τους συνεργάτες τους (π.χ. ΔΧ οχήματα, εταιρείες ταχυμεταφορών, κτλ.) να αναθεωρήσουν και να αναδιοργανώσουν τον τρόπο προετοιμασίας, εκτέλεσης και παράδοσης μιας παραγγελίας. «Αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό συγκεκριμένων διαδικασιών του κυκλώματος logistics (π.χ. picking), ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και παράλληλα να μειώσουν τα λάθη και το λειτουργικό τους κόστος. Πολλές ενέργειες έγιναν ώστε να υπάρξει η έννοια της πλήρους ορατότητας (end-to-end visibility) της κατάστασης μιας παραγγελίας με στόχο να βελτιωθεί σημαντικό το customer experience», καταλήγει ο κ. Ζεϊμπέκης.

Νέες τεχνολογίες στον κλάδο του supply chain
Σήμερα, οι ηγέτες της εφοδιαστικής αλυσίδας αντιμετωπίζουν ένα νέο κύμα πρωτοφανών τεχνολογικών ευκαιριών. Τα δομικά στοιχεία της Βιομηχανίας 4.0 -αισθητήρες χαμηλού κόστους και υπολογιστικές συσκευές, απρόσκοπτη επικοινωνία και ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων-, οδηγούν σε μια έκρηξη καινοτομίας στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και οι τεχνολογικές ιδέες είναι αρκετά γνώριμες και έρχονται από άλλους τομείς. Αναντίρρητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξή τους αποτελούν δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα οι οργανισμοί. Και οι δύο αγγίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο κ. Ζεϊμπέκης τονίζει ότι «όσο αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό η πλειονότητα των εταιρειών έχει αντιληφθεί τη σημασία ενός ψηφιακού άλματος, αφού μέσω αυτού θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Αντίστοιχα, υιοθετώντας δράσεις αειφορίας με έμφαση στο περιβάλλον (π.χ. υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος, χρήση φιλικού προς το περιβάλλον στόλου οχημάτων, κτλ.) οι εταιρίες θα επιτύχουν μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, θα υιοθετήσουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας και υπό προϋποθέσεις θα μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος». Σύμφωνα με κ. Ζεϊμπέκη, για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι αναγκαίο να υπάρξουν επενδύσεις από πλευράς των εταιρειών που φυσικά έχουν και το ανάλογο κόστος. Αρκετές εταιρείες έχουν καταφέρει να βρουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση, ώστε να προχωρήσουν σε αυτές τις αναγκαίες ενέργειες και έχουν αντιληφθεί πως η αξιολόγηση μιας επένδυσης είτε αφορά τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό είτε την πράσινη εφοδιαστική δεν αφορά μόνο το αρχικό κόστος (CapEx), αλλά κυρίως το πόσο γρήγορα θα έρθουν πίσω τα χρήματα της επένδυσης (Return-on-investment, ROI).

ΙοΤ
Η άνοδος διαφόρων τεχνολογιών αιχμής, όπου τα δεδομένα πλέον υποβάλλονται σε επεξεργασία και αναλύονται κοντά στο σημείο συλλογής τους, συμπίπτει με τον πολλαπλασιασμό των συσκευών που κάνουν χρήση του Internet of Things (IoT). Είναι η τεχνολογία που απαιτείται όταν υπάρχει ζήτηση για επεξεργασία χαμηλού λανθάνοντος χρόνου και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Το Edge computing βρίσκεται τώρα στη βιομηχανία παραγωγής. Για παράδειγμα, ορισμένοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα για τις αποθήκες τους.

Οι πωλητές βαρέων εξοπλισμών μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν υπολογιστικό άκρο για να αναλύσουν πότε ένα ανταλλακτικό χρειάζεται συντήρηση ή αντικατάσταση.
Τα οικοσυστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας αγκαλιάζουν το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Οι αισθητήρες εντός συσκευών IoT, καταμετρούν πληροφορίες όπως η τοποθεσία, η κίνηση, η θερμοκρασία, η υγρασία και πολλοί άλλοι παράγοντες. Μερικά παραδείγματα χρήσεων του IoT στις αλυσίδες εφοδιασμού περιλαμβάνουν την παρακολούθηση στοιχείων, τη διαχείριση αποθέματος και τη διαχείριση στόλου. Η αύξηση της αγοράς του IoT στην εφοδιαστική αναμένεται να είναι σύμφωνα με έρευνες από 13,6% έως το 2024.

Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται από το IoT μπορούν να βοηθήσουν τις απαιτήσεις των πελατών στην εξυπηρέτηση, ενώ παράλληλα μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο διακοπής λειτουργίας και να ενισχύσουν τη συνολική απόδοση της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες IoT σε φορτηγά μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά του οδηγού, καθώς και να υπολογίσουν πότε και πόσο πρέπει να είναι οι στάσεις του οδηγού και τον αντίκτυπο της κίνησης στην εκτιμώμενη ώρα άφιξης. Με προβλεπόμενες παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 3,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020 και αυξημένη ζήτηση για γρήγορη παράδοση, η χρήση του IoT στην εφοδιαστική είναι πιθανό να αυξηθεί.

Αυτοματισμός και Ρομποτική
Ενώ η βιομηχανική παραγωγή -με ιδανικό παράδειγμα αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιλαμβάνει τεράστιας δυναμικής αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων- έχει εστιάσει στον αυτοματισμό και τη ρομποτική εδώ και δεκαετίες, για πρώτη φορά οι συγκεκριμένες τεχνολογίες γίνονται προσιτές και για τις μικρότερες εταιρείες. Η υιοθέτηση νέων λύσεων εξασφαλίζει σε αυτές αυξημένη αποδοτικότητα, υψηλές ταχύτητες παραγωγής και μειωμένες λειτουργικές δαπάνες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εκτιμάται κατά πόσο μια αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει την εισαγωγή ή εξαγωγή πρώτων υλών, είναι σε θέση να συμβαδίζει με τις προσδοκώμενες βελτιώσεις.
Μέχρι το 2022, 938.000 ρομποτικές μονάδες αναμένεται να λειτουργούν παράλληλα με τους ανθρώπους.

Η ρομποτοποίηση διαδικασιών και εξοπλισμού εντός των κτιρίων, καθώς και η αυτόνομη οδήγηση, είναι πιθανό να έχει θεμελιώδη επίδραση στην κινητικότητα και την υποδομή εντός των υφιστάμενων αλυσίδων εφοδιασμού. Η ρομποτική και ο αυτοματισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας. Επιπλέον, οι καθημερινές εργασίες χαμηλής αξίας εντός των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να βελτιωθούν.

Σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας (logistics providers), που θα έχουν πρόσβαση σε ποικίλες λύσεις για τη μεταφορά των προϊόντων στα δίκτυα διανομής, οι εταιρείες μπορούν να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αυξημένες απαιτήσεις. Οι πάροχοι αυτοί μπορούν να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε δίκτυα χρηματιστηριακών επενδύσεων, παρέχοντας την ιδανική υποστήριξη στο τεχνικό προσωπικό και βοηθώντας στις ταχύτατες διαδικασίες συντήρησης ή επισκευής του αυτοματοποιημένου εξοπλισμού.

Τεχνολογίες Cloud
Ο διαδικτυακός σχεδιασμός των πόρων και οι εφαρμογές που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα, ειδικά όταν η παραγωγή των προϊόντων λαμβάνει χώρα σε παραπάνω από μία γεωγραφικές περιφέρειες. Αναθέτοντας σε εξωτερικούς συνεργάτες ένα μέρος των αξιοποιούμενων λογισμικών και των -υπό διαρκή ενημέρωση- αποθηκευμένων δεδομένων, οι βιομηχανίες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν αρκετές δαπάνες και ιδιαίτερα, κάποιες που αφορούν στα τμήματα IT.

Η ενίσχυση της συνολικής εποπτείας και η τυποποίηση των διαδικασιών, οι οποίες προκύπτουν άμεσα από τη χρήση των τεχνολογιών cloud, μπορούν επίσης να διευκολύνουν την επικοινωνία νέων παραγωγικών διαδικασιών μέσω διαδικτύου από οποιαδήποτε παραγωγική μονάδα εντός και εκτός χώρας, ακόμα και με ολόκληρες αγορές που αναπτύσσονται μέρα με τη μέρα. Ωστόσο, οι βιομηχανίες πρέπει να αξιολογούν αν αυτές οι παραγωγικές περιφέρειες διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη μεταφορά των πρώτων υλών. Αυτό απαιτεί εύκολη πρόσβαση σε μεθόδους πολυτροπικής μεταφοράς, αποστολής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων.

Επιπρόσθετα, πολλοί πωλητές και διανομείς πλέον αξιολογούν θετικά πλατφόρμες διαχείρισης προμηθειών που βασίζονται σε τεχνολογίες cloud, οι οποίες εξασφαλίζουν την εποπτεία της αλυσίδας εφοδιασμού σε πραγματικό χρόνο. Τέτοιες πλατφόρμες απαιτούν από τις βιομηχανίες να ενημερώνουν διαρκώς τα διάφορα στάδια των παραγγελιών τους, επιτρέποντας στο πελατολόγιο να παρακολουθεί όλα τα ακολουθούμενα βήματα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων. Διευκολύνοντας την πρόσβαση στα διάφορα στάδια της αποστολής, οι πελάτες μπορούν να προβλέπουν με ακρίβεια τα αποθεματικά τους προσαρμόζοντας την εισροή των προϊόντων βάσει της ζήτησης του δικού τους πελατολογίου.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (ML) έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η μεγάλη ροή δεδομένων που προέρχεται από την εφοδιαστική αλυσίδα χρησιμοποιείται και αναλύεται συνήθως για να εντοπιστούν οι τάσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε οι εταιρείες logistics να μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στους οργανισμούς τους. Αδιαμφισβήτητα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό κάθε κρίκου στην αλυσίδα εφοδιασμού πρόκειται να συνεχιστεί. Η τεχνητή νοημοσύνη, όταν χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού, μειώνει το ανθρώπινο λάθος, ενώ η χρήση της στη διαχείριση αποθήκης κάνει τη διαδικασία σχεδιασμού πολύ πιο εύκολη, επιταχύνοντας τον χρόνο ανάλυσης.

Ομοίως, η πρόβλεψη της ζήτησης είναι πολύ πιο εύκολη παρά το γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλαπλές εκτιμήσεις που επηρεάζουν τη ζήτηση και προηγούμενες εμπειρίες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα συντάξει γρήγορα όλες τις αξιόπιστες προβλέψεις. Η ανάλυση και η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η επιλογή προμηθευτών καθώς και ο σχεδιασμός του εργατικού δυναμικού είναι διαδικασίες που τροφοδοτούνται από AI και ML. Εν ολίγοις, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση προσφέρουν ορατά αποτελέσματα και είναι χρήσιμα εργαλεία για την επίλυση ορισμένων από τα πιο περίπλοκα ζητήματα στον τομέα της εφοδιαστικής. Τέλος, οι τεχνολογίες AI και ML χρησιμοποιούνται επίσης για αναλύσεις πρόβλεψης της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι τεχνικές που τραβούν την προσοχή των παραγόντων του κλάδου. Είναι χρήσιμοι στην πρόβλεψη ζήτησης των προϊόντων, έτσι ώστε οι εταιρείες logistics να μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση της αποθήκης τους διαχωρίζοντας προϊόντα χαμηλής ζήτησης από αγαθά υψηλής ζήτησης.

Τεχνολογία Blockchain
Η τεχνολογία Blockchain είναι μια σχετικά νέα έννοια στον κλάδο των logistics. Είναι ένα αποκεντρωμένο καθολικό τεχνολογικό εργαλείο που καταγράφει όλες τις συναλλαγές και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εργάζονται χωρίς να περάσουν από τρίτους. Η δυνατότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στην ικανότητά της να μειώνει την απάτη καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για κάποιον να αλλάξει δεδομένα χωρίς να εντοπιστεί. Το ψηφιακό καθολικό πλεονέκτημα του Blockchain είναι ικανό να βελτιώσει τη διαφάνεια για τους καταναλωτές, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδρομή των παραγγελιών τους. Επίσης, κάνει τους ελέγχους πιο διαφανείς και βελτιώνει την ασφάλεια αποκαλύπτοντας απόπειρες απάτης.
Αξιοποιώντας την τεχνολογία blockchain για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν την προβολή των επιπέδων των αποθεμάτων τους. Αυτό μπορεί να γίνει παρέχοντας έγκαιρες ενημερώσεις σχετικά με το πότε τα προϊόντα αποστέλλονται ή παραδίδονται στους πελάτες. Αυτή η διαφάνεια δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να παρέχουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το πότε τα προϊόντα θα είναι ξανά διαθέσιμα μετά την εξάντλησή τους. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία Blockchain προσφέρει νέες λύσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τις λειτουργίες logistics πιο αποτελεσματικές, ασφαλείς και διαφανείς από ποτέ. Οι πιθανές χρήσεις του blockchain περιλαμβάνουν τον εντοπισμό ειδών διατροφής ή την παρακολούθηση αποστολών φορτίου. Τέλος, η τεχνολογία Blockchain διευκολύνει τον εκτελωνισμό. Ένα σύστημα που βασίζεται σε blockchain εξοικονομεί επίσης χρήματα και χρόνο στις εταιρείες, καθώς εξαλείφει τη χειρωνακτική γραφειοκρατία, διευκολύνοντας τον συντονισμό των εγγράφων.

Η βιωσιμότητα ενισχύεται από την τεχνολογία
Η βιωσιμότητα είναι μια τάση που τα τελευταία χρόνια αφορά όλο και περισσότερο τις βιομηχανίες και η εφοδιαστική αλυσίδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η παράδοση last mile, ιδίως, είναι πολύ χρονοβόρα και ενεργειακά μη αποδοτική, γι ‘αυτό και παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για νέες και έξυπνες προσεγγίσεις. Για να μειώσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αξιοποιούν πληθώρα νέων τεχνολογιών, από τα ηλεκτρικά οχήματα έως το λογισμικό που βασίζεται σε AI, που υπολογίζει τη διαδρομή με τις χαμηλότερες εκπομπές εκπομπών.

Η Deutsche Post, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών στον κόσμο, έχει επίσης δεσμεύσει 552 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων ελαφρού φορτίου και μονάδων ηλεκτρικής κινητικότητας. Παρόμοιες τάσεις τεχνολογίας logistics είναι ορατές σε ολόκληρο τον τομέα της ναυτιλίας Μόλις πρόσφατα, πάνω από 60 εμπορικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Maersk, ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη χρήση πλοίων και καυσίμων πλοίων με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ανοικτή θάλασσα έως το 2030. Αυτές οι προσπάθειες είναι θεμελιώδεις όχι μόνο λόγω του άμεσου αντίκτυπου τους, αλλά επειδή εμπνέουν το σύνολο της βιομηχανίας να υιοθετήσει μια πιο βιώσιμη νοοτροπία.
Συμπερασματικά, η βιομηχανία logistics είναι μια παγκόσμια και πολύπλοκη «επιχείρηση».

Είναι η ραχοκοκαλιά κάθε οικονομίας και αναμένεται να αυξηθεί σε μέγεθος και σημασία τα επόμενα χρόνια. Η πανδημία του κορωνοϊού έχει ήδη αποκαλύψει κενά σε πολλές υπάρχουσες διαδικασίες και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες αλλαγές στις απαιτήσεις και τις συμπεριφορές των πελατών. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές που στράφηκαν σε διαδικτυακό εμπόριο λιανικής κατά τη διάρκεια της κρίσης ή που επέλεξαν την παραλαβή των ηλεκτρονικών παραγγελιών τους από το κατάστημα, ενδέχεται να παραμείνουν σαν συνήθειες πολύ πέρα από την πανδημία. Και η επιθυμία να διατηρηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη που ήταν υποπροϊόν της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα στις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Έτσι, η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων από άκρο σε άκρο της αλυσίδας εφοδιασμού απαιτεί συντονισμένη προβολή μεταξύ των ψηφιακών κόμβων, έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να συνδέσουν τις δραστηριότητες τους με τα πιο πρόσφατα ψηφιακά εργαλεία και δυνατότητες. Τα αυτόνομα συστήματα σχεδιασμού με δυνατότητες μηχανικής μάθησης μπορούν να βασίσουν τις προβλέψεις τους σε πολλούς περισσότερους παράγοντες και να προσαρμοστούν σε νέες δυνατότητες πολύ πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη δημιουργία επιχειρηματικής συνέχειας, τη διατήρηση μετρητών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στη βιομηχανία, τα ρομπότ και τα cobots παρέχουν όλο και περισσότερο πρόσθετα δεδομένα για την επισήμανση προβλημάτων ή τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης. Πολλές εταιρείες εξακολουθούν να πραγματοποιούν τακτική συντήρηση σε μεγάλο εξοπλισμό σύμφωνα με ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα, με ελάχιστη έως καθόλου ορατότητα σχετικά με το εάν χρειάζεται πράγματι κάποια ενέργεια. Και στην παράδοση προϊόντων, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές ψηφιακής εφοδιαστικής, χρησιμοποιώντας χιλιάδες σημεία δεδομένων για βελτιστοποίηση, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση ξανά, με λύσεις σε πραγματικό χρόνο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ
Ο Δημήτρης Λάμπρου, Warehouse Manager Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., αναλύει τη στρατηγική που χάραξε η εταιρεία για να ανταποκριθεί άμεσα στις πρωτοφανείς προκλήσεις, που αντιμετώπισε ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η πανδημία μαζί με την τεράστια επίδραση στην παγκόσμια υγεία, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σύνολο της κοινωνίας, της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάστηκε αντίστοιχα και κλήθηκε να προσαρμοστεί άμεσα και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε πρωτοφανείς προκλήσεις.
Από την πλευρά μας, φροντίσαμε να ανταποκριθούμε άμεσα, έχοντας ως μόνιμο και βασικό μας γνώμονα την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων μας. Ενοποιήσαμε τα τμήματα της παραγωγής και των logistics υπό μία ενιαία Διεύθυνση, γεγονός που συνέβαλε στην καλύτερη κατηγοριοποίηση των αναγκών και στον καθορισμό προτεραιοτήτων. Ενισχύσαμε τη διαδικασία S&OP, με στόχο τη βελτίωση της πρόβλεψης της ζήτησης και του προγραμματισμού της παραγωγής.

Με το ανανεωμένο, ευέλικτο αυτό σχήμα και σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας, συνεχίσαμε να αξιολογούμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και να προσαρμόζουμε ανάλογα το πρόγραμμα παραγωγής και στις δύο μονάδες παραγωγής μας, στη Σίνδο και τη Ριτσώνα. Με σωστό προγραμματισμό, καταφέραμε να διατηρήσουμε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας, δημιουργώντας ένα σταθερό απόθεμα που εξασφάλισε μηδενικά στοck out, παράλληλα με την ομαλή τροφοδοσία των πελατών μας. Ταυτόχρονα, καλύψαμε τις όποιες επιπλέον ανάγκες stock, όπως προέκυψαν από τις διακυμάνσεις της ζήτησης, μέσω χώρων αποθήκευσης κοντά στις μονάδες παραγωγής. Και βέβαια, όσο ιδιαίτερες κι αν ήταν οι συνθήκες, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η φρεσκάδα των προϊόντων μας στο ράφι και κατ’ επέκταση στους καταναλωτές.

Η ευελιξία στην εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μόνιμο ζητούμενο. Επιθυμούμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών, συνδυάζοντας την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων με τα κοστολογικά κριτήρια. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρσι δημιουργήσαμε και ξεχωριστό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, που συμβάλλει σημαντικά στη διερεύνηση των απαιτήσεων και των αναγκών. Η δυναμικότητα των δυο μονάδων παραγωγής μας, μας επιτρέπει την άμεση απόκριση σε αλλαγές ως προς τη ζήτηση, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε συνδυαστικά ευέλικτες παραγωγές, καλύπτοντας τις μεταβαλλόμενες γεωγραφικά και χρονικά, λόγω εποχικότητας, ανάγκες.

Η χρήση της τεχνολογίας είναι δελεαστική και παρέχει εύκολες λύσεις, ωστόσο η ενσωμάτωσή της απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. Συνεχώς, επενδύουμε στη βελτίωση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε νέα εργαλεία και αξιολογώντας τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες. Προς όφελος της παραγωγικότητας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των διαχειριστικών και εποπτικών δυνατοτήτων που παρέχουν τα μηχανογραφημένα συστήματα μας. Μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη μπορεί να έχει αρκετά οφέλη σε εργασίες που απαιτούν πολυπλοκότητα και υψηλή παραγωγικότητα, χωρίς λάθη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου η αυτοματοποίηση έχει δράσει δεσμευτικά ως προς την ευελιξία σε έντονες διαφοροποιήσεις της ζήτησης.

Μία τάση που επικρατεί στον κλάδο είναι η αύξηση της έμφασης στη διανομή πόλης και η επικέντρωση στο «τελευταίο μίλι». Καθώς το ελάχιστο μέγεθος παραγγελίας μειώνεται και οι παραγγελίες αυξάνονται, δημιουργείται ανάγκη ενίσχυσης των απευθείας παραδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετούμε στρατηγικές συνεργασίες, για ακόμη πιο άμεση εξυπηρέτηση των τελικών σημείων των πελατών μας.

Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL)
«Η πλειονότητα των εταιρειών έχει αντιληφθεί τη σημασία ενός ψηφιακού άλματος, αφού μέσω αυτού θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους»

Οι τάσεις στην ασφάλιση των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας
Ο Γιάννης Σαμολαδάς, ιδρυτής της Truck & Cargo Insurance, αναδυκνύει τη βαρύνουσα σημασία της ασφάλισης στον συγκεκριμένο κλάδο.

Τα logistics, αλλά και ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού λειτουργεί με πολύπλοκο τρόπο και στα γρανάζια της ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι. Η Allianz Global Corporate Specialty κάθε χρόνο ανακοινώνει την λίστα με τους κορυφαίους. Όσον αφορά στη διακοπή της επιχειρησιακής .περιβαλλοντικές καταστροφές, από πολιτικές διαταραχές, της φήμης αλλά και των πυρκαγιών, που όταν έρθουν μπορούν να κάνουν ανεπανόρθωτη ζημιά στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Γνωρίζει άραγε ο Έλληνας επιχειρηματίας της εφοδιαστικής για τους παραπάνω κινδύνους, καθώς και ότι υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που τους καλύπτουν; Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν ασφαλιστήρια που καλύπτουν τα έξοδα ανάκλησης των προϊόντων (recall Costs) μέχρι και €25.000.000 κατ’ έτος.
Σχετικά με τους Περιβαλλοντικούς κίνδυνους, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιβαντολλογικής ευθύνης που έχει σχεδιαστεί, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική και ασφαλιστική νομοθεσία, θα ήταν πολύ χρήσιμο την εποχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Επίσης, η αξία του brand και η φήμη είναι τα μεγαλύτερα assets που έχει μια εταιρεία. Παρατηρούμε, όμως, καθημερινά εταιρείες σε όλο τον κόσμο να πέφτουν θύματα κυβερνοεπιθέσεων με απίστευτες συνέπειες. Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πλήρωσε με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το 2017 το «άνοιγμα» ενός email από έναν Πολωνό υπάλληλό της. Επιπλέον, στις μέρες μας ένα viral βίντεο αρκεί να αμαυρώσει την φήμη οποιασδήποτε εταιρείας, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Cyber Insurance θα μπορούσε να παρέχει μία επαρκή ομπρέλα προστασίας για τους παραπάνω κινδύνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι ένας νεοεισερχόμενος κίνδυνος στην λίστα των δέκα πρώτων κινδύνων, που μάλλον ήρθε για να μείνει. Ένα κατάλληλο ομαδικό πρόγραμμα υγείας για το προσωπικό όχι μόνο θα θωρακίσει τους εργαζόμενους από κάθε απρόοπτο περιστατικό, αλλά θα αποτελέσει και λόγο συγκράτησης αλλά και προσέλκυσης νέων στελεχών.

Τέλος, η μητέρα όλων των κινδύνων αλλά και των ασφαλιστικών καλύψεων είναι η Πυρκαγιά. Όπου κι αν συμβεί, σε εμάς ή σε οποιοδήποτε άλλο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας μας, συνήθως έχει καταστροφικές συνέπειες. Η κάλυψη της είναι πολύ οικονομική και σίγουρα αποτελεί τη βάση οποιοδήποτε πλάνου διαχείρισης κινδύνων.
Καταλήγοντας, η διαχείριση των κινδύνων και η μεταφορά τους σε ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι μονόδρομος για το σύγχρονο επιχειρηματία της εφοδιαστικής, καθώς η πολυπλοκότητα των ροών εφοδιασμού, η κλιματική αλλαγή με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς και το όλο μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον δημιουργούν ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον και αν μη τι άλλο θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά και να το διαχειριστεί.