Αφοσιωμένη στην αριστεία και την πελατοκεντρική προσέγγιση, η Logisek φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Στον πυρηνα της Logisek βρίσκεται μια ακλόνητη δέσμευση για την προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων των πελατών της. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, oι Θανάσης Καρπούζας, Founder & CEO, Principal Penetration Tester και Γιώργος Καρπούζας, Founder & CEO, Principal Penetration Tester, μοιράζονται τις βασικές αρχές της εταιρείας, την προσέγγισή της στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και τα μελλοντικά σχέδια.

Ποια είναι η βασική φιλοσοφία και οι αξίες που διέπουν την Logisek;

Στην Logisek, η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων των πελατών μας μέσω κορυφαίων λύσεων και υπηρεσιών Penetration Testing και IT.
Η ασφάλεια αποτελεί την κεντρική αξία της Logisek. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε ασφαλείς λύσεις, να προστατεύουμε τις ψηφιακές περιουσίες των πελατών μας και να προλαμβάνουμε κακόβουλες επιθέσεις. Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδης για τη σχέση μας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Συνεχώς επιδιώκουμε την καινοτομία για να παρέχουμε τις πιο προηγμένες και αποτελεσματικές λύσεις και υπηρεσίες. Η συνεχής βελτίωση και η εκπαίδευση είναι αναπόσπαστα μέρη της κουλτούρας μας. Επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Κάθε έργο και υπηρεσία που παρέχουμε σχεδιάζεται με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια. Εφαρμόζουμε αυστηρά πρότυπα και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων των πελατών μας.

Η τεχνολογία εξελίσσεται και εμείς προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη για να παραμένουμε στην αιχμή της τεχνολογίας. Προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις νέες απειλές και τεχνολογικές εξελίξεις, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας έχουν πάντα τις πιο σύγχρονες λύσεις και υπηρεσίες.
Η αριστεία αποτελεί κριτήριο σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, από την εκπαίδευση του προσωπικού μέχρι την εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, επιδιώκουμε την ανοιχτή επικοινωνία και την ενεργή συνεργασία.

Πώς αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία και τις αποφάσεις σας;

Στην Logisek, είμαστε αφοσιωμένοι στην αυθεντικότητα και τη διαφάνεια. Δεν χρησιμοποιούμε buzzwords ούτε προσπαθούμε να βαφτίσουμε τις υπηρεσίες μας με εντυπωσιακούς όρους, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε είναι αυτό που δηλώνουμε ότι είναι, χωρίς περιττές εξαρτήσεις και παραπλανητικές ονομασίες.
Εάν ένας πελάτης ζητήσει Penetration Test, δεν θα του προσφέρουμε απλώς ένα Vulnerability Assessment. Παρέχουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεται, εξασφαλίζοντας ότι οι λύσεις μας είναι αποτελεσματικές και αξιόπιστες.
Η προσέγγισή μας βασίζεται στην ειλικρίνεια και την ακρίβεια, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν τις υπηρεσίες που έχουν ζητήσει, χωρίς περιττές προσθήκες ή παραλείψεις.

Μπορείτε να μας περιγράψετε τις βασικές υπηρεσίες και λύσεις που προσφέρει η Logisek;

Η Logisek προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του Penetration Testing και IT, σχεδιασμένες να καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να προστατεύουν τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία. Ο κύριος στόχος των λύσεων μας είναι η πρόληψη και η ανίχνευση απειλών, καθώς και η διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των συστημάτων και των δεδομένων των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες μας δεν βασίζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες που απλά παράγουν γενικές αναφορές. Αντίθετα, οι ειδικοί μας αναλαμβάνουν μια ενδελεχή και εξατομικευμένη προσέγγιση, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες. Κάθε έργο που εκτελούμε είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη, διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα είναι ακριβή, αξιόπιστα και ουσιαστικά. Με την προσήλωσή μας στην ποιότητα και την προσαρμογή, παρέχουμε λύσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών συστημάτων των πελατών μας. Ακολουθεί επισκόπηση των υπηρεσιών μας:

Infrastructure Penetration Testing: Eπικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ασφάλειας των δικτυακών υποδομών και των συστημάτων της επιχείρησης. Με τον εντοπισμό ευπαθειών και αδυναμιών, οι ειδικοί μας παρέχουν λεπτομερείς αναφορές και προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτό βοηθά στην προστασία των επιχειρησιακών λειτουργιών και στην αποτροπή πιθανών επιθέσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν την παραγωγικότητα και τη φήμη των πελατών μας.
Web Application Penetration Testing: Η υπηρεσία εστιάζει στην αξιολόγηση της ασφάλειας των διαδικτυακών εφαρμογών. Οι δοκιμές μας αποκαλύπτουν κενά ασφαλείας που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι επιτιθέμενοι, παρέχοντας συγκεκριμένες συστάσεις για τη διόρθωσή τους. Αυτό εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων των χρηστών και τη συνεχή λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα βελτιώνει την εμπιστοσύνη των πελατών.
Mobile Penetration Testing: Η υπηρεσία αφορά στην ασφάλεια των κινητών εφαρμογών. Με την αυξανόμενη χρήση των κινητών συσκευών, η προστασία των εφαρμογών αυτών είναι κρίσιμη. Οι ειδικοί μας εντοπίζουν ευπάθειες και προτείνουν λύσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, προστατεύοντας τα δεδομένα των χρηστών και εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών τους.
IoT Penetration Testing: Η συκεκριμένη υπηρεσία εστιάζει στην ασφάλεια των συσκευών IoT που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Οι δοκιμές μας αναγνωρίζουν τρωτά σημεία και προτείνουν μέτρα για την προστασία των συσκευών και των δικτύων από κακόβουλες επιθέσεις. Αυτό διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των IoT συστημάτων, μειώνοντας τους κινδύνους παραβίασης δεδομένων και διακοπής των επιχειρησιακών διαδικασιών.
Source Code Review: «Εάν θέλουμε να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει, πηγαίνουμε κατ’ ευθείαν στην πηγή», λέει ένα ρητό. Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει την ανάλυση του κώδικα των εφαρμογών μιας επιχειρήσης για την ανίχνευση ευπαθειών και αδυναμιών ασφαλείας. Οι ειδικοί μας εξετάζουν τον κώδικα για πιθανές απειλές και παρέχουν οδηγίες για τη βελτίωση της ασφάλειας. Αυτή η υπηρεσία βοηθά στην πρόληψη κενών ασφαλείας πριν από την κυκλοφορία των εφαρμογών, μειώνοντας τους κινδύνους και βελτιώνοντας την ποιότητα του λογισμικού του πελάτη.
Security Configuration Audits: Επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των παραμετροποιήσεων ασφαλείας των συστημάτων και των δικτύων. Οι ειδικοί μας εξετάζουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας για να εντοπίσουν λάθη, κενά και ευπάθειες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες. Μετά την ανάλυση, παρέχουμε λεπτομερείς αναφορές και προτάσεις για τη βελτίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι τα συστήματα σας λειτουργούν σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα της βιομηχανίας. Αυτή η υπηρεσία βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους κινδύνους και να ενισχύσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των υποδομών τους, προστατεύοντας παράλληλα τα δεδομένα και τις λειτουργίες τους.
Ransomware Risk & Preparedness Assessment: Η υπηρεσία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ευπάθειας της επιχείρησής σας απέναντι σε επιθέσεις ransomware και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Οι ειδικοί μας αναλύουν την υπάρχουσα υποδομή σας για να εντοπίσουν αδύνατα σημεία και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που έχετε ήδη σε εφαρμογή. Παράλληλα, παρέχουμε ολοκληρωμένες συστάσεις και σχέδια αντιμετώπισης, ώστε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της επιχείρησης. Αυτή η υπηρεσία βοηθά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης και στην ταχεία ανάκαμψη σε περίπτωση επίθεσης.
Red Teaming: Προσομοιώνει ρεαλιστικές επιθέσεις στον οργανισμό για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας και των αντιδράσεων της ομάδας ασφαλείας του πελάτη. Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι ειδικοί μας παρέχουν προτάσεις για την ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών και την βελτίωση των διαδικασιών απόκρισης σε περιστατικά. Αυτή η υπηρεσία βοηθά στην ενίσχυση της συνολικής ασφάλειας και στην προετοιμασία της επιχείρησής για τις πραγματικές απειλές.

Πώς η Logisek ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της;

Στην Logisek, η καινοτομία και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποτελούν κεντρικό άξονα της στρατηγικής μας. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη για να παραμένουμε στην αιχμή της τεχνολογίας.
Εφαρμόζουμε τις πιο πρόσφατες μεθοδολογίες και εργαλεία για να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και να παρέχουμε τις πιο προηγμένες λύσεις στους πελάτες μας. Η ομάδα μας εκπαιδεύεται τακτικά σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι τόσο αποτελεσματικές όσο και επίκαιρες.
Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα έγκειται στη δέσμευσή μας για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και εξειδικευμένων λύσεων στην αγορά του Penetration Testing, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε συνοδεύεται από άψογα παραδοτέα και αναφορές, ενώ παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και συμβουλευτική μετά την ολοκλήρωση των έργων. Η προσέγγισή μας είναι πελατο-κεντρική, επιδιώκοντας πάντα να προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες του πελάτη, χωρίς να προσπαθούμε να χρεώσουμε επιπλέον υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ Infrastructure Penetration Test, δεν θα του προτείνουμε Red Teaming, αλλά θα σχεδιάσουμε μια λύση που ταιριάζει στις τρέχουσες ανάγκες του και το επίπεδο ασφάλειάς του και στο διαθέσιμο budget του. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι κάθε πελάτης λαμβάνει τις υπηρεσίες που χρειάζεται, με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη. Η αφοσίωσή μας στην ποιότητα και την προσαρμογή των λύσεων μας καθιστά την Logisek τον αξιόπιστο συνεργάτη για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν την προστασία και την ασφάλεια των ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές απειλές ασφάλειας που έρχονται αντιμέτωπες οι βιομηχανίες;

Οι βιομηχανίες που λειτουργούν στο πλαίσιο του IIοT και του Industry 4.0 αντιμετωπίζουν μια σειρά από σοβαρές απειλές ασφάλειας λόγω της αυξανόμενης διασύνδεσης των συστημάτων και των διαδικασιών. Οι πιο σημαντικές περιλαμβάνουν:

Κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές: Οι επιτιθέμενοι στοχεύουν συχνά τις κρίσιμες υποδομές, όπως συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού, για να προκαλέσουν διακοπές στη λειτουργία ή ακόμα και φυσικές ζημιές. Οι επιθέσεις αυτές μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την παραγωγή και την ασφάλεια.
Ευπάθειες σε συσκευές IoT: Οι συσκευές IoT που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία συχνά έχουν αδύναμα σημεία ασφαλείας, τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιτιθέμενοι για να αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυα και συστήματα. Αυτές οι ευπάθειες οδηγούν σε απώλεια δεδομένων, παραβιάσεις και επιθέσεις τύπου DDoS.
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και εσωτερικές απειλές: Η αυξανόμενη διασύνδεση σημαίνει ότι περισσότεροι χρήστες έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα. Χωρίς σωστή διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, υπάρχει κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κακόβουλων ενεργειών από εσωτερικούς χρήστες.
Ransomware: Οι επιθέσεις ransomware μπορούν να κλειδώσουν κρίσιμα δεδομένα και συστήματα, απαιτώντας λύτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Η βιομηχανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες επιθέσεις λόγω της ανάγκης για συνεχή λειτουργία.
Ασφάλεια δεδομένων και παραβιάσεις ιδιωτικότητας: Η συγκέντρωση και επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων από τις διασυνδεδεμένες συσκευές και συστήματα μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις ιδιωτικότητας και απώλειας ευαίσθητων δεδομένων, αν δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί προστασίας.
Ελλείψεις στην ενημέρωση και επιδιόρθωση λογισμικού: Οι βιομηχανικές συσκευές και συστήματα συχνά λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ενημερώσεις. Αυτό δημιουργεί ευπάθειες, καθώς το λογισμικό δεν είναι ενημερωμένο με τις τελευταίες διορθώσεις ασφαλείας.

Στο πλαίσιο του IIoT και του Industry 4.0, ποια οφέλη προκύπτουν για τις βιομηχανίες;

Οι συσκευές IIoT συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα από διάφορες πηγές στη βιομηχανική διαδικασία, προσφέροντας πληροφορίες που οδηγούν σε βελτιστοποιημένες λειτουργίες. Η προγνωστική συντήρηση, υποστηριζόμενη από την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μειώνει τον χρόνο αδράνειας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων.
Επιπλέον, η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και η ανάλυση δεδομένων εξασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τα πρότυπα ποιότητας εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται γρήγορα.
Επίσης, το IIoT και το Industry 4.0 διευκολύνουν στην καλύτερη ορατότητα και το συντονισμό σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η παρακολούθηση υλικών και προϊόντων σε πραγματικό χρόνο ενισχύει τη διαχείριση αποθεμάτων και μειώνει τις καθυστερήσεις.

Ποιος είναι ο ρόλος των Δοκιμών Διείσδυσης;

Οι δοκιμές διείσδυσης για συστήματα IIoT είναι μια κρίσιμη πρακτική που στοχεύει στην αξιολόγηση της ασφάλειας των έξυπνων συσκευών. Μέσω της αναγνώρισης πιθανών ευπαθειών, οι οργανισμοί μπορούν να μετριάσουν τους κινδύνους πριν αυτοί εκμεταλλευτούν από κυβερνοεγκληματίες.
Μια ολοκληρωμένη δοκιμή διείσδυσης για ένα περιβάλλον IIoT περιλαμβάνει πολλαπλούς ελέγχους για να διασφαλιστεί η πλήρης αξιολόγηση της ασφάλειας του συστήματος. Τα παρακάτω στοιχεία περιγράφουν τις κρίσιμες περιοχές που πρέπει να εξεταστούν κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής διείσδυσης:
1. Αξιολόγηση Ασφάλειας Συσκευών
• Device Enumeration: Αναγνώριση όλων των συσκευών IIoT μέσα στο δίκτυο.
• Configuration Review: Αξιολόγηση των ρυθμίσεων των συσκευών για προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ακατάλληλες και ανασφαλείς προεπιλογές.
• Vulnerability Scanning: Χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων για τον εντοπισμό γνωστών ευπαθειών στο λογισμικό και στο firmware μιας συσκευής.
• Manual Testing: Εκτέλεση χειροκίνητων δοκιμών για να ανακαλυφθούν zero-day ευπάθειες και αδυναμίες που μπορεί να παραβλέψουν τα αυτοματοποιημένα εργαλεία.
• Physical Security Assessment: Αξιολόγηση της φυσικής ασφάλειας των συσκευών.

2. Ασφάλεια Δικτύου
• Network Mapping: Δημιουργία ενός λεπτομερή χάρτη του δικτύου για τη καλύτερη κατανόηση της δικτυακής τοπολογίας και τον εντοπισμό πιθανών αδύναμων σημείων.
• Traffic Analysis: Παρακολούθηση της κυκλοφορίας του δικτύου για ασυνήθιστα πρότυπα που μπορεί να υποδεικνύουν κακόβουλη δραστηριότητα.
• Segmentation Testing: Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της τμηματοποίησης και του διαχωρισμού του δικτύου για να διασφαλιστεί ότι τα κρίσιμα συστήματα είναι απομονωμένα.
• Firewall and IDS/IPS Evaluation: Δοκιμή των ρυθμίσεων και της αποτελεσματικότητας των τειχών προστασίας, των συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (IDS) και των συστημάτων πρόληψης εισβολών (IPS).

3. Ασφάλεια Εφαρμογών
• Web Application Security Testing: Αξιολόγηση των διεπαφών ιστού για κοινές ευπάθειες όπως cross-site scripting (XSS), SQL injection, cross-site request forgery (CSRF) κ.ά.
• Mobile Application Security Testing: Ανάλυση εφαρμογών για κινητά για ανασφαλείς πρακτικές γραφής πηγαίου κώδικα, ακατάλληλη ταυτοποίηση και διαρροή δεδομένων.
• API Security Testing: Δοκιμή των APIs για ακατάλληλη ταυτοποίηση, έλλειψη κρυπτογράφησης και πιθανές επιθέσεις injection.
• Cloud Security Testing: Αξιολόγηση της ασφάλειας των διεπαφών και των υπηρεσιών cloud που συνδέονται με τις συσκευές IIoT, με έμφαση στην προστασία δεδομένων και στους ελέγχους πρόσβασης.

• Firmware Extraction: Εξαγωγή και Ανάλυση του firmware από τις συσκευές IIoT για καλύτερη κατανόηση της λειτουργικότητάς και τον εντοπισμό ευπαθειών.
• Static Analysis: Διενέργεια στατικής ανάλυσης για τον εντοπισμό hardcoded διαπιστευτηρίων, ανασφαλείς ρυθμίσεις και ευπάθειες στον κώδικα του firmware.
• Dynamic Analysis: Εκτέλεση δυναμικής ανάλυσης τρέχοντας το firmware σε ελεγχόμενο περιβάλλον για την εξέταση της συμπεριφοράς του και τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών ασφαλείας.
• Patch Management: Αξιολόγηση της ικανότητας της συσκευής να λαμβάνει και να εφαρμόζει ενημερώσεις firmware με ασφάλεια.

5. Αξιολόγηση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας
• Protocol Analysis: Ανάλυση των πρωτόκολλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι συσκευές IIoT για να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλή και χωρίς ευπάθειες.
• Encryption Assessment: Δοκιμή της αποτελεσματικότητας των μεθόδων κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων για την αποτελεσματική προστασία από υποκλοπές και αλλοίωση δεδομένων.
• Protocol Fuzzing: Χρήση τεχνικών fuzzing για να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας έναντι απροσδόκητων εισόδων και πιθανών εκμεταλλεύσεων.

6. Έλεγχος Πρόσβασης και Ταυτοποίησης
• Credential Management: Έλεγχος του τρόπου διαχείρισης, αποθήκευσης και μετάδοσης των διαπιστευτηρίων στο περιβάλλον IIoT.
• Multi-Factor Authentication (MFA): Εκτέλεση δοκιμών στην υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα της πολυπαραγοντικής ταυτοποίησης για την πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα και συσκευές.
• Role-Based Access Control (RBAC): Αξιολόγηση των μηχανισμών RBAC για να διασφαλιστεί ότι οι άδειες πρόσβασης ανατίθενται και εφαρμόζονται κατάλληλα.

7. Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Περιστατικών
• Log Review: Ανάλυση των αρχείων καταγραφής για ενδείξεις παρελθοντικών περιστατικών ασφαλείας και διασφάλιση ότι οι μηχανισμοί καταγραφής είναι σωστοί.
• Incident Response Plan Testing: Εκτέλεση δοκιμών στο σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών του οργανισμού για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας.
• Forensic Analysis: Εκτέλεση αναλύσεων για την κατανόηση του τρόπου που ένας επιτιθέμενος μπορεί να εκμεταλλευτεί το σύστημα και τον εντοπισμό των ιχνών που θα άφηναν οι πιθανές εισβολές.
8. Αξιολόγηση Ανθρώπινων Παραγόντων
• Staff Training Evaluation: Αξιολόγηση του επιπέδου επίγνωσης ασφαλείας του προσωπικού και τη συμμόρφωσή τους με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
• Social Engineering Testing: Διεξαγωγή δοκιμών κοινωνικής μηχανικής για να αξιολογηθεί πόσο ευάλωτο είναι το προσωπικό σε επιθέσεις phishing, pretexting και άλλες επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής.

Κλείνοντας, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια;

Ο στόχος μας στη Logisek είναι να καθιερωθούμε ως σημείο αναφοράς και πρότυπο ποιότητας στις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σκοπεύουμε να εδραιώσουμε τη φήμη μας ως εταιρεία εξειδικευμένη στο offensive security, παρέχοντας υπηρεσίες που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τον κλάδο. Στα μελλοντικά μας σχέδια περιλαμβάνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων μας, η ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων software και η ενίσχυση της παρουσίας μας στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή αγορά που ήδη έχουμε παρουσία.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού μας, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν τις πιο προηγμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες Penetration Testing. Στα σχέδια μας είναι να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας με υπηρεσίες που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη ή έχουν πολύ μικρή παρουσία, εισάγοντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Μέσω της συνεχούς βελτίωσης και της προσαρμογής στις νέες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας, φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε την πρώτη επιλογή για τις επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις προστασίας των ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, η Logisek θα συνεχίσει να πρωτοπορεί και να οδηγεί τον κλάδο σε νέες υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.

 

Guide: Βέλτιστες πρακτικές για την Ασφάλεια των Συστημάτων IIoT
Για να διασφαλίσουν οι επιχειρήσεις τα περιβάλλοντα IIoT, είναι απαραίτητα μια σειρά από μέτρα ασφαλείας, όπως:
• Regular Updates: Η διασφάλιση ότι όλες οι συσκευές ενημερώνονται τακτικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας και firmware είναι κρίσιμη. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των ευπαθειών που σχετίζονται με παλαιωμένο λογισμικό, ενισχύοντας την ασφάλεια του δικτύου.
• Customized Credentials: Η αλλαγή των προεπιλεγμένων κωδικών και των ρυθμίσεων ασφαλείας κατά τη ρύθμιση της συσκευής είναι ουσιαστική. Η χρήση ισχυρών, μοναδικών κωδικών για κάθε συσκευή αποτρέπει την εύκολη παραβίαση και ενισχύει την ασφάλεια.
• Network Segmentation and Segregation: Διαχωρισμός κρίσιμων συστημάτων από λιγότερο ασφαλή συστήματα είναι ουσιαστικός. Η χρήση τειχών προστασίας και VLANs δημιουργεί απομονωμένα τμήματα δικτύου, μειώνοντας τον αντίκτυπο μιας πιθανής παραβίασης.
• Physical Security: Η διασφάλιση της φυσικής πρόσβασης στις συσκευές IIoT είναι κρίσιμη. Οι δικλείδες ασφαλείας ανθεκτικές στην παραβίαση και τα προστατευτικά περιβλήματα προστατεύουν τις συσκευές από φυσική χειραγώγηση.
• Staff Training: Eκπαίδευση του προσωπικού στις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας και στην επίγνωση των απειλών είναι κρίσιμη. Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας μειώνει τα ανθρώπινα λάθη και ενισχύει τη συνολική ασφάλεια του οργανισμού.
• Secure Web, API and Mobile Interfaces: Η διασφάλιση ότι οι διεπαφές ιστού, APIs και κινητών που σχετίζονται με συσκευές IIoT είναι ασφαλείς είναι απαραίτητη. Ο τακτικός έλεγχος για ευπάθειες και η εφαρμογή ενημερώσεων ασφαλείας προστατεύουν το σύστημα.
• Firmware Security: Ο τακτικός έλεγχος και η δοκιμή του firmware των συσκευών για ευπάθειες είναι κρίσιμη. Η άμεση εφαρμογή των ενημερώσεων ασφαλείας διασφαλίζει την προστασία του συστήματος.
• Device Authentication: Η εφαρμογή ισχυρών μηχανισμών ταυτοποίησης για τις συσκευές είναι ουσιαστική. Η διασφάλιση ότι μόνο εξουσιοδοτημένες συσκευές μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο και να επικοινωνούν με άλλες συσκευές ενισχύει την ασφάλεια. Η χρήση Multi-Factor Authentication (MFA) για την πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα και συσκευές προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας πέρα από τους κωδικούς πρόσβασης
• Conduct Regular Penetration Testing: Η τακτική διενέργεια δοκιμών διείσδυσης για την εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ευπαθειών ασφαλείας είναι ουσιαστική. Η προσαρμογή των μεθοδολογιών δοκιμών στις μοναδικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος IIoT ενισχύει την προστασία.
• Audit and Secure Cloud Interfaces: Ο τακτικός έλεγχος των διεπαφών cloud και των υπηρεσιών που συνδέονται με τις συσκευές IIoT είναι απαραίτητος. Η εφαρμογή αυστηρών μέτρων ασφαλείας προστατεύει από παραβιάσεις.