Την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Β.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Αναπτυξιακού Νόμου, ενέκρινε στα μέσα Οκτωβρίου με απόφαση του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η επένδυση αφορά στην ίδρυση νέας μονάδας μεταλλικών κατασκευών και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 1.216.426 ευρώ. Πέρυσι η εταιρεία εμφάνισε πτώση 38,27% στον τζίρο της ο οποίος περιορίσθηκε στα 626.901,13 ευρώ και ζημιές 10.195,74 ευρώ.

Την τρέχουσα χρήση 2021, τα έσοδα αναμένονται να κυμανθούν σε καλύτερα επίπεδα από το 2020, κάτι που δίνει το δικαίωμα στη διοίκηση της να αισιοδοξεί για το μέλλον της εταιρείας. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων, Σπιτιών και Γερανογεφυρών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ αναλαμβάνει και ειδικές κατασκευές ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.