Με «προίκα» τα θετικά αποτελέσματα στη διάρκεια του 2023 «συνεχίζει το ταξίδι της» η Lavipharm, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της εταιρείας. Στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε 57,43 εκατ. ευρώ έναντι 45,14 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,2%. Παράλληλα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα προ Rebate & Clawback υπερέβησαν τον προσαρμοσμένο στόχο της διοίκησης ύψους 52,27 εκατ. ευρώ κατά 9,8%. Υπενθυμίζεται ότι οι προσαρμογές στις Πωλήσεις της χρήσης 2023 αλλά και 2022 πραγματοποιήθηκαν λόγω διακοπής της δραστηριότητας φαρμακαποθήκης και παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους τον Φεβρουάριο του 2024.

Ακόμη, τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 9,59 εκατ. ευρώ έναντι 5,56 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 72,4%. Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου και του επενδυτικού προγράμματος, έχουν γίνει ενέργειες όπως η εξαγορά του φαρμακευτικού προϊόντος Flagyl κι η διακοπή δραστηριότητας φαρμακαποθήκης και υπηρεσιών logistics προς τρίτους. Επιπροσθέτως, ξεκίνησε η διάθεση στην ελληνική αγορά του πρώτου τοπικώς παραγόμενου συνταγογραφούμενου σκευάσματος φαρμακευτικής κάνναβης.

Οι παραπάνω ενέργειες και η έναρξη πωλήσεων των Lonarid N® και Lonalgal® που θα ακολουθήσει, αναμένεται ότι θα αυξήσουν σημαντικά τις πωλήσεις του Ομίλου το έτος 2024. «Καθώς αναλογιζόμαστε την εξαιρετική μας απόδοση το 2023, αισθανόμαστε βαθιά υπερήφανοι για την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε ολόκληρη η ομάδα της Lavipharm. Οι ενέργειές μας δεν οδήγησαν μόνο σε εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, αλλά, πιο σημαντικό, συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών ανά τον κόσμο», σχολίασε ο κ. Λαβίδας.