Στο βήμα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Lavipharm ανέβηκε, για τον καθιερωμένο Απολογισμό του έτους, ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, Chief Operations Officer και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου. Αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας αλλά και τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Το 2020, μια δύσκολη χρονιά γεμάτη προκλήσεις αλλά και νέους στόχους, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε την στρατηγική μας με θετικά αποτελέσματα. Παρόλες τις επιβαρύνσεις που σημειώθηκαν από τα rebates και clawbacks που επέβαλε η Πολιτεία, δημιουργήσαμε συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά».

Συνεχίζοντας, ο κ. Γιαννουλέας τόνισε ότι «Το 2020, πωλήσεις των διαδερμικών φεντανύλης και νιτρογλυκερίνης συνεισέφεραν €10,44 εκατ., ήτοι 27,7% στο συνολικό Κύκλο Εργασιών του Ομίλου. Στην Ελλάδα, η Lavipharm Hellas A.E παρουσίασε για το 2020 αύξηση πωλήσεων 15,1% σε αξίες στους τρεις κλάδους δραστηριοποίησής της (φαρμακευτικά, OTC και καλλυντικά προϊόντα) σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα, ο Κλάδος Φαρμάκου του Ομίλου σημείωσε αύξηση πωλήσεων σε αξίες κατά 27,0%».

Στη συνέχεια, o Group CFO του Ομίλου κ. Σπύρος Μαγκλιβέρας παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, ενώ εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Επιτροπή Ελέγχου.Την ίδια στιγμή, απώλειες περίπου 1 εκατ. ευρώ βλέπει στα έσοδά της η Lavipharm με τον τερματισμό της συνεργασίας της με την PTC Therapeutics Limited. Ειδικότερα, σε εταιρική ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι η λήξη της συνεργασίας με την PTC Therapeutics Limited στις 31.12.2021 εκτιμάται ότι θα στερήσει τα λοιπά έσοδα της εταιρείας κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ το 2022.