Ενίσχυση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Lavipharm κατά το 2020, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων παρά την έκρηξη της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm παρουσίασε αύξηση 12,1%, προερχόμενη κυρίως από άνοδο των πωλήσεων εντός Ελλάδος, και διαμορφώθηκε σε 37,6 εκατ. ευρώ από 33,6 εκατ. ευρώ το 2019, επιβαρυμένος με rebates και clawbacks ύψους 4 εκατ. ευρώ το 2020 από 3,6 εκατ. ευρώ το 2019. Όπως σημειώνει η διοίκηση, και το 2020, η Lavipharm συνέχισε την στρατηγική της,
δίνοντας έμφαση στις διεθνείς πωλήσεις των διαδερμικών της συστημάτων και παράλληλα ισχυροποιώντας την εγχώρια δραστηριότητά της. Επιπλέον, διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ειδικά στους τομείς των OTC και δερμοκαλλυντικών. Στόχος του 2020 ήταν να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην κατηγορία της αντισηψίας, όπου διατήρησε τις πωλήσεις, καθώς και την κερδοφορία του μεγαλύτερου στη συγκεκριμένη κατηγορία brand της Εταιρείας, Betadine. Ακόμα, στις 05/08/2020, η Lavipharm ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την πολυεθνική εταιρεία Zentiva, η οποία κατέχει ηγετική παρουσία στον τομέα των γενόσημων φαρμάκων, για την εισαγωγή, ιατρική ενημέρωση και διανομή των προϊόντων στην ελληνική αγορά. Τέλος, σύμφωνα με τη διοίκηση της Lavipharm, η στρατηγική της εταιρείας προϋποθέτει τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της και για το λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ., οι οποίες περιλαμβάνουν και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό.