Σε δέσμη παρεμβάσεων για την οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την ΛΑΡΚΟ κατέληξαν τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται μέτρα μεταβατικής κάλυψης των εργαζομένων με βάση αντίστοιχα μέτρα που είχαν ληφθεί σε άλλες επιχειρήσεις (π.χ. ναυπηγεία Σκαραμαγκά). Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις διακόπτεται και επισήμως η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ με τη μορφή που είχε λάβει μέχρι σήμερα, μέχρι την υπέρβαση των νομικών προβλημάτων και την υπογραφή συμφωνίας με τον επενδυτή.

Παράλληλα, διακόπτεται η κάλυψη των εργαζομένων οι οποίοι λάμβαναν μισθοδοσία χωρίς να λειτουργεί η επιχείρηση. Δίνεται δε μια μεταβατική περίοδος ως 12/05 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ώστε να υπάρξει για όλες τις πλευρές μια περίοδος προσαρμογής. Τις αμέσως επόμενες ημέρες προχωρά και η έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα ενεργοποιείται ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των εργαζομένων σε φορείς υποδοχείς μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως δύο έτη για όσους είναι έως 55 ετών και έως επτά για όσους είναι άνω των 55 ετών, με ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή 1.210 ευρώ μικτά ή 1.000 ευρώ καθαρά.

Στόχος του προγράμματος για τους ερ­γαζόμενους άνω των 55 ετών είναι η συμπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση ενώ για τους εργαζόμενους κάτω των 55 ετών η μεταβατική τους κάλυψη μέχρι να βρουν απασχόληση μέσω του νέου επενδυτή της ΛΑΡΚΟ ή αλλού. Το Υπ. Εργασίας και η ΔΥΠΑ θα είναι σε στενή συνεννόηση με εκπρόσωπους των εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνοχή μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται οι εργαζόμενοι και συναφών ειδικοτήτων στους φορείς υποδοχής. Σκοπός είναι εντός Μαΐου να εκδοθούν οι προσκλήσεις από τους φορείς υποδοχής. Τέλος, παρατείνεται η δυνατότητα χρήσης των κατοικιών Λάρυμνας και Αγίου Ιωάννη, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων.