Στις επενδύσεις που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Hellix, A Digital Realty Company, Απόστολος Κάκκος, μιλώντας στο Delphi Economic Forum. «Από τις επενδύσεις που έχουμε προγραμματίσει σε multitenant data centers και θα ανακοινώσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, υπολογίζουμε ότι για κάθε 1 ευρώ επενδύσεων από την Lamda Hellix μοχλεύονται περισσότερα από 8 ευρώ για την συνολική οικονομία, με αποτέλεσμα το οικονομικό αντίκτυπο για το σύνολο του ΑΕΠ, σε επίπεδο δεκαετίας, να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ», τόνισε ο κ. Κάκκος. «Στόχος της Lamda Hellix και του ομίλου μας εν γένει, είναι η ανάπτυξη νέων κτιριακών υποδομών που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση των πελατών μεταξύ τους και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, παρέχοντας υπηρεσίες κεντρικής και απλοποιημένης διαχείρισης όλων των κέντρων (multi-tenant neutral data centers). Ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί και στην μετεξέλιξη των data centers σε centers of data exchange όπου η διασυνδεσιμότητα και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών είναι στο επίκεντρο», εξήγησε.