Η ιστορία της ελληνικής μεταπολεμικής βιομηχανίας αποτέλεσε πόλο έλξης για αρκετούς ερευνητές. Στο επίκεντρο όμως της υφιστάμενης βιβλιογραφίας βρίσκεται η οικονομική και κοινωνική συνιστώσα της, ενώ έχει σχεδόν αγνοηθεί η τεχνολογική διάσταση και συνεισφορά της. Αυτό το κενό στη βιβλιογραφία έρχεται να καλύψει το νέο βιβλίο του Λευτέρη Αναστασάκη με τίτλο «Καινοτομία & Βιομηχανικός μετασχηματισμός στην Ελλάδα 1950-1973: Διαδεδομένοι μύθοι και αφανείς αλήθειες» μια νέα κυκλοφορία από την ECONOMIΑ PUBLISHING GROUP, μέσα από ενδελεχή έρευνα πρωτογενούς υλικού. Ο συγγραφέας θέτει τρία κομβικά ερωτήματα: Αν αναπτύχθηκε τεχνολογική καινοτομία στην Ελλάδα, αν η μεταπολεμική βιομηχανία συνεισέφερε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου στη χώρα, και αν η εγχώρια βιομηχανία συνέβαλε στη βελτίωση της εκπαίδευσης στη μεταπολεμική Ελλάδα.