Η KYKNOS, μετά από 109 χρόνια ιστορίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 1ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στο πλαίσιο του πάγιου στόχου της για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το 2022-2023 η KYKNOS κατάφερε να μειώσει τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις παραγωγικές λειτουργίες της κατά 382 tCO2 σε σχέση με το 2021-2022.

Επίσης πέτυχε το 30% της ενέργειας που καταναλώνει συνολικά να προέρχεται από ΑΠΕ και συγκεκριμένα ηλιακή ενέργεια. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MWp στις στέγες του εργοστασίου στα Σαβάλια Ηλείας, αποτρέπεται κάθε χρόνο η έκλυση 1.100 τόνων CO2 που σχετίζονται με ενέργεια προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα.

Τον Ιούνιο του 2023 ξεκίνησε εργασίες για εγκατάσταση επιπλέον φωτοβολταϊκών ισχύος 1 MWp που θα αυξήσει κατά 15% τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην χρήση 2023-2024. Παράλληλα, με την αντικατάσταση 1.410 συμβατικών λαμπτήρων και προβολέων του εργοστασίου με λαμπτήρες τεχνολογίας LED εξοικονομείται 53% της κατανάλωσης ενέργειας. Στόχος της εταιρείας είναι το 2023-2024 να μειώσει ακόμα περισσότερο τις άμεσες εκπομπές και συγκεκριμένα κατά 2% ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος.

Παράλληλα, η KYKNOS έχει θέσει ως προτεραιότητα να διασφαλίσει ότι όλα τα υλικά συσκευασίας της είναι ανακυκλώσιμα. Επίσης εφαρμόζει μέθοδο διαχείρισης αποβλήτων που ενδείκνυται από τη νομοθεσία, και όλα τα παραγόμενα απόβλητα από την εργοστασιακή δραστηριότητά της οδηγούνται προς διάθεση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων. Όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτων, το οικονομικό έτος 2022-2023 η KYKNOS άρχισε να μετρά την άντληση και απόρριψη του νερού στο εργοστάσιο στα Σαβάλια προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση του, ενώ διαθέτει σύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού υψηλής δυναμικότητας, με τη συνολική ποσότητα νερού που η εταιρεία διαχειρίστηκε στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού για το ημερολογιακό έτος 2022 να ανέρχεται στα 407.786 m3.