Το φράγμα των 25 εκατομμυρίων ευρώ έσπασε ο τζίρος της κονσερβοποιίας Κύκνος κατά τη χρήση 2020-21 (1 Ιουλίου 2020 – 30 Ιουνίου 2021), που ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη χρήση της εταιρείας μετά την απόφαση για αλλαγή της διαχειριστικής χρήσης (η προηγούμενη ήταν εξάμηνη, από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020), σύμφωνα με το Food Reporter.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 25,52 εκατ. ευρώ, έναντι 13,07 εκατ. ευρώ της «μισής» χρήσης, ενώ συγκρινόμενος με την αντίστοιχη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, παρουσίασε αύξηση κατά 8,39%, σαν αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης στο σπίτι, της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς της εταιρείας και της επέκτασής της σε νέες αγορές. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 5,87 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 1,86 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έκλεισαν στα 539.622,50 ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση, που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, η διοίκηση της Κύκνος έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς, των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων της. Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία της από την εν εξελίξει ενεργειακή κρίση που έχει δημιουργήσει σε διεθνές επίπεδο μία σημαντική πίεση στις τιμές.