Εγκρίθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η νέα επένδυση αφορά στην ίδρυση μονάδας καλλιέργειας εσπεριδοειδών, είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους 635.775,90 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους 609.259,16 ευρώ. H ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ, που εδρεύει στο Ναύπλιο όπου διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα εξάγει ήδη από το 1976 τα προϊόντα της φρούτα όπως εσπεριδοειδή, σταφύλια και βερίκοκα, στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και τα προηγούμενα χρόνια. Το 2019, διενέργησε αξιοσημείωτες επενδύσεις.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία το 2019 ανήλθαν σε € 9.112.505,75 έναντι των € 7.811.719,50 το 2018, ενώ τα άυλα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε € 6.134,66 έναντι € 10.489,55 το 2018. Κατά τη χρήση 2019 -τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός-, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 43.152.178,56 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,74% σε σχέση με το 2018.
Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων ανήλθαν σε 5.946.670,51 ευρώ έναντι 6.657.957,88 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,68%, το μικτό κέρδος εκμετάλλευσης σε 13.652.506,89 ευρώ από 14.988.192,66 ευρώ και οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών και ειδών συσκευασίας έφτασαν τα 24.757.078,09 ευρώ από 24.993.445,39 ευρώ.
Αλεξάνδρα Γκίτση