Με οδηγό τον κλάδο γιαουρτιού και σταθερό βηματισμό στον κλάδο του παγωτού, η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ έκλεισε το εννεάμηνο του 2023, με αυξημένο τζίρο κατά 28,7%, στα 176,67 εκατ. ευρώ έναντι 137,26 εκατ. ευρώ το 2022. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 30,19 εκατ. ευρώ, έναντι 5,93 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +34,8% σε αξία και +15,4% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +39,5%, ξεπερνώντας τα 75,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, πολύ ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζουν οι πωλήσεις γιαουρτιού και στην εγχώρια αγορά, κατά +29,4%, ξεπερνώντας τα 60 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις εμφανίζουν μεταβολή +15,1%. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών αυξήθηκε κατά +0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (13,0%) και μειώθηκε κατά -0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία (14,0%). Για το υπόλοιπο της χρήσης 2023, η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών. Έτσι, προχωρά και σε νέα αναπροσαρμογή των προβλέψεων της για τα ετήσια αποτελέσματα. Βάσει της αναθεωρημένης πρόβλεψης της Διοίκησης για το 2023, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 210 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων (EBIT) εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν στο εύρος 41 – 44 εκατ. ευρώ.