Προς ενίσχυση των υποδομών της και της δυναμικότητάς της οδεύει η γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, στις εγκαταστάσεις της στις Σέρρες. Με στόχο την επένδυση στην τοπική μονάδα, η Κρι Κρι έλαβε έγκριση για υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Δ’ κύκλος) του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.

Η προαναφερθείσα επένδυση αφορά, σύμφωνα με τη δημοσίευση στο σχετικό ΦΕΚ, στην επέκταση της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς και των κτιριακών υποδομών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.52.10, Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου) και έχει ως τόπο υλοποίησης τον Δήμο Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 7.729.725 ευρώ.

Το παγωτό στο επίκεντρο των επενδύσεων
Οι επενδύσεις στα προϊόντα παγωτού, αποτελούν πιθανότατα συνέχεια των επιδόσεων που έχει δείξει για την Κρι Κρι. Παρά την έντονη εποχικότητα του, όπως αναφέρεται και στα δημοσιευθέντα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, ο κλάδος φαίνεται πως επιδρά θετικά στα αποτελέσματα της εταιρείας καθώς ειδικότερα το διάστημα Απρίλιου-Αυγούστου, για το 2022, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένες πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη. Αυτό αντικατοπτρίζεται εξάλλου και στην επέκταση των σημείων πώλησης των προιόντων παγωτού της εταιρείας εντός του 2022 αλλά και στις αυξημένες πωλήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο εννεάμηνο. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν λίγο καιρό η γαλακτοβιομηχανία εισήλθε στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.