Άνοδο των οικονομικών μεγεθών της, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής ανάπτυξης, κατέγραψε για το 2023 η KRAFT Paints, μέλος του Ομίλου DRUCKFARBEN. Ειδικότερα, όπως επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής της KRAFT Paints, Νίκος Βλαχάκης το 2023 η αύξηση στα έσοδα από τις πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τον Μάιο του 2023 να καταγράφεται υψηλό ιστορικό πωλήσεων. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν πληθώρα νέων θέσεων εργασίας, προστέθηκαν περισσότεροι από 200 νέοι εταιρικοί πελάτες στο χαρτοφυλάκιο της και ενισχύθηκαν οι στρατηγικές συνεργασίες. «Η θετική πορεία της KRAFT Paints εναρμονίζεται πλήρως με αυτή που ακολουθεί ο Όμιλος DRUCKFARBEN, ο οποίος παρουσίασε το 2023 αυξημένα έσοδα σε σχέση με το 2022, από 79 εκατ. ευρώ σε περίπου 85 εκατ. ευρώ, μία αύξηση δηλαδή της τάξης του 6%» συμπλήρωσε ο κ. Βλαχάκης.

Επιπρόσθετα, το 2023 ενισχύθηκε το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της KRAFT Paints, με νέες κατηγορίες και καινοτόμα προϊόντα που κατέκτησαν μεγάλο μερίδιο των αγορών δραστηριοποίησης της εταιρείας. Παράλληλα, συνεχίστηκε η επιδίωξη του Ομίλου να βρίσκεται ανάμεσα στις εταιρίες-πρότυπα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και καινοτομίας, καθώς η KRAFT Paints διακρίθηκε με Silver βραβείο από τον Οργανισμό EcoVadis για τις βιώσιμες πρακτικές της (με βάση τα ESG κριτήρια).

Σημαντική, επίσης, διάκριση έλαβε στον τομέα ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, αφού πιστοποιήθηκε ως ιδανικό περιβάλλον εργασίας από το Great Place to Work Hellas. Τέλος, η δυναμική και μακροχρόνια παρουσία της KRAFT Paints, μέσω των δύο υπερσύγχρονων παραγωγικών μονάδων Ελλάδος και Ρουμανίας αλλά και των θυγατρικών εταιρειών σε Βουλγαρία και Σερβία, εξυπηρετεί τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτι που από τον Όμιλο εκτιμάται ως ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης, καθώς ενισχύει την παρουσία του σε αυτήν την γεωγραφική περιοχή πολλαπλασιαστικά.