Η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και τα γεωπολιτικά γεγονότα οδηγούν τα στελέχη του μεταποιητικού κλάδου παγκοσμίως να επικεντρώνονται περισσότερο από ποτέ σε ένα διπλό μετασχηματισμό: στην έξυπνη ψηφιοποίηση και στους στόχους που αφορούν το Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG), σύμφωνα με την έρευνα της KPMG. Τα ευρήματα βασίζονται στην παγκόσμια έρευνα “Global Manufacturing Propects 2022” της KPMG International μεταξύ 150 CEOs εταιρειών μεταποίησης σε 11 χώρες. Τα τρία τέταρτα από αυτούς προέρχονται από εταιρείες με ετήσια έσοδα $1 δισ. ή περισσότερο.

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων
της έρευνας:
• Ο κίνδυνος της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται ο σημαντικότερος κίνδυνος για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (68%) των CEOs αναφέρουν ότι έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τους στην περίπτωση ενός σημαντικού παγκόσμιου disruption κάποια στιγμή στο μέλλον.
• Ο κύριος τρόπος για τον περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο βαθύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας από την εταιρεία προκειμένου να προβλέπονται οι αλλαγές πριν οι επιπτώσεις τους καταστούν σημαντικές.
• Η βασική λειτουργική προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια είναι η επένδυση στην ψηφιοποίηση και τη διασυνδεσιμότητα όλων των λειτουργικών τομέων.
• Η πανδημία οδήγησε τους CEOs να θέσουν βαθύτερα ερωτήματα: Σε ποσοστό 77% αναφέρουν ότι νιώθουν πιο ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με την εταιρεία τους μετά την έναρξη της πανδημίας. Επιπλέον, 67% των CEOs δηλώνουν ότι ο γενικός σκοπός της επιχείρησής τους είναι η παροχή μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους, ποσοστό σχεδόν πενταπλάσιο από όσους εστιάζουν στις οικονομικές αποδόσεις.
• Οι στόχοι ESG ωστόσο δεν αντιμετωπίζονται κυρίως ως εργαλείο ανάπτυξης από τους CEOs που ερωτήθηκαν. Μια αξιοσημείωτη μειοψηφία (31%) αναφέρει ότι η προσήλωση στο ESG βελτιώνει τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά σε ποσοστό 54% υποστηρίζουν ότι έχει ουδέτερη επίδραση. Πρωτίστως, το 92% πιστεύει ότι η επικοινωνία μιας αίσθησης του σκοπού θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στις σχέσεις με τους πελάτες.
• Σχετικά με τα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, οι CEOs εστιάζουν περισσότερο στον δεύτερο παράγοντα όσον αφορά στην πανδημία. Δεν αγνοούν ωστόσο και τους περιβαλλοντικούς στόχους: το 71% αντιμετωπίζει τις «παγκόσμιες προκλήσεις» όπως την εισοδηματική ισότητα και την κλιματική αλλαγή ως τις μεγαλύτερες απειλές για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Ο Αλέξανδρος Βελδέκης, Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, KPMG στην Ελλάδα με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας σχολίασε «Είναι προφανές πως το ενδιαφέρον όλων, καταναλωτών, αρχών, υπαλλήλων, μετόχων και επενδυτών, στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε εταιρείες μεταποίησης οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα κριτήρια βιωσιμότητας, στοιχεία που αναμένονται να δημιουργήσουν αξία και να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην κερδοφορία».