Η KPMG ανακοίνωσε πως χρέη Consulting Director αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβαρντίνας, ο οποίος κατέχει περισσότερα από δεκατρία χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική διαχείρισης, τον έλεγχο και την τεχνολογία στους τομείς της Ασφάλειας Πληροφοριών, της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, της Επιχειρηματικής Συνέχειας και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της Ποιότητας, του Κινδύνου και της Συμμόρφωσης. Αναμένεται να ενισχύσει την συμβουλευτική ομάδα της εταιρείας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του και να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της.