Προσήλωση στους στρατηγικούς της στόχους προσβλέποντας σε σταδιακή επέκταση της δραστηριότητάς της παρά την συρρικνωμένη ζήτηση, επέδειξε για το 2022 η Βιομηχανία Γάλακτος Κατερίνης, με τον διακριτικό τίτλο ΚΟΡΦΗ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία με έδρα την Πιερία, συνέχισε την ανάπτυξη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην επέκταση και την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων, προκειμένου να αποκτηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα, και εν μέσω ενός εξαιρετικά δύσκολου περιβάλλοντος για τον κλάδο, η οικονομική πορεία της για το περασμένο έτος χαρακτηρίζεται από τη Διοίκηση της, ικανοποιητική.

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας κατά την χρήση του 2022, ανήλθαν σε 4,657,631,86 ευρώ από 4.476.247,52 ευρώ το 2021, αυξημένες κατά ποσοστό 4% περίπου, το οποίο γεγονός οφείλεται στο οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, το αποτέλεσμα μετά φόρων της χρήσης 2022 ανήλθε σε κέρδη ποσού 12.061,14 ευρώ έναντι κερδών ποσού 60.085,10 ευρώ της προηγούμενης χρήσης Υπογραμμίζεται πως στο πλαίσιο της στρατηγικής για συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά σε πάγιες εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία ενώ πρόσφατες επενδύσεις έχουν γίνει στον τομέα του στραγγιστού γιαουρτιού.