Ακόμη ένα «λουκέτο» έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο με τις βιομηχανίες των οποίων οι οικονομικές δυσκολίες έφεραν το οριστικό τέλος τους. Μετά τη κλωστοϋφαντουργία Βαρβαρέσος και την υαλουργία Γιούλα και η εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων Κοντοβερός προχωρά και επίσημα σε διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου και αιτείται πτώχευση. Όπως αναφέρει η Διοίκηση της Κοντοβερός, στις τελευταίες τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν το 2022 αλλά περιλαμβάνουν πρόσφατα πρακτικά του ΔΣ, αποφασίστηκε η άμεση διακοπή της λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας της εταιρείας (εργοστάσιο επεξεργασίας, διατήρησης, τυποποίησης και κατάψυξης ψαριών και μαλακίων, ετοίμων γευμάτων με κύριο συστατικό το ψάρι και αποθηκών ψυγείων) λόγω της δυσμενούς οικονομικής πορείας της.

Η εταιρεία, μάλιστα, κάνει λόγο για χρέη προς την φορολογική διοίκηση, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες, τους προμηθευτές και αντικειμενική αδυναμία αντιμετώπισης ακόμα και των ανελαστικών της δαπανών. Παράλληλα, αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί πτώχευσης της εταιρείας. Η απόφαση επιβάλλεται λόγω του ότι η εταιρεία έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών από τις αρχές Μαρτίου 2024, καθώς απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις με πιθανούς αγοραστές – επενδυτές. Επίσης, κατέστη ανέφικτη η συμφωνία με τους πιστωτές είτε για υπαγωγή σε καθεστώς εξυγίανσης είτε για αναδιάρθρωση των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, στον οποίο αρνήθηκαν να συμμετάσχουν οι πιστωτές – χρηματοδοτικοί οργανισμοί.