Στις 27 Οκτωβρίου γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία, οι επιχειρήσεις Fude + Serrahn Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH και DMK Deutsches Milchkontor GmbH και οι όμιλοί τους, αποκτούν κοινό έλεγχο των επιχειρήσεων Fude + Serrahn Milchprodukte Verwaltung-GmbH και Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι:
• Fude + Serrahn Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH (συμπεριλαμβανομένου του ομίλου της): η δραστηριότητά της συνίσταται στην κατοχή μετοχών της Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG. Ακόμα, παρέχουν υπηρεσίες μεσιτείας.
• DMK Deutsches Milchkontor GmbH: σκοπός της είναι η λειτουργία γαλακτοκομείων και εργοστασίων γάλακτος και η παραγωγή και η πώληση προϊόντων με βάση το γάλα και άλλες πρώτες ύλες.
• Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG: σκοπός της είναι το εμπόριο, η διάθεση στην αγορά και η παρασκευή τροφίμων ιδίως γάλακτος και προϊόντων γάλακτος και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι πρόσφορη για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
• Fude + Serrahn Milchprodukte Verwaltung-GmbH: έχει την αποκλειστική εξουσία και ευθύνη για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG.