Επιστολή προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τον πρόεδρο της Αρχής Αθ. Δαγούμα, έστειλε η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), κάνοντας αναφορά σε στρεβλώσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που συντελούν στην ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς. Η ΕΒΙΚΕΝ διερωτάται γιατί καθυστερεί η διαδικασία έγκρισης του μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας, ενώ σημειώνει ότι η πίεση, ειδικά στις βιομηχανίες μέσης τάσης, λόγω της εκρηκτικής ανόδου του κόστους ενέργειας είναι μεγάλη.

Σύμφωνα, επίσης με την ΕΒΙΚΕΝ «το μέτρο του περιορισμού του 20% στα διμερή συμβόλαια, που επιτρέπεται να συνάπτουν οι προμηθευτές με μερίδιο αγοράς υψηλότερο του 4%, είναι μια ρύθμιση η οποία δεν κινείται στην ορθή κατεύθυνση. Θα πρέπει να εξεταστεί η υποχρεωτική προσφορά από μέρους των παραγωγών μια ελάχιστης ποσότητας διμερών συμβολαίων, ως προσφορότερο μέτρο».