Η KNAUF Γυψοποιία ABEE δημοσίευσε τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPDs) για τρεις ομάδες προϊόντων με βάση τον γύψο, που παράγει στο εργοστάσιο της στην Αμφιλοχία. Συγκεκριμένα, τα EPDs αφορούν:
• Γυψοσανίδες,
• Σανίδες εξωτερικής χρήσης Guardex,
• Ενσακισμένα προϊόντα γύψου.
Το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρία θα δημοσιεύσει και τα EPDs που αφορούν προϊόντα που παράγονται στο εργοστάσιο της στην Θεσσαλονίκη.
Τα EPDs παρέχουν την απαραίτητη διαφάνεια για την διενέργεια της αξιολόγησης του κύκλου ζωής των προϊόντων (LCA).
Τα δομικά υλικά πλέον μπορούν να συγκριθούν βάσει των EPDs τους και συνεπώς είναι δυνατή η επιλογή της πιο βιώσιμης λύσης.