Την από κοινού σύσταση εταιρείας συμφώνησαν η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου ΑΒΕΕ και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου (ΕΑΣ), με αντικείμενο τη διαχείριση σε μακροπρόθεσμη βάση της εκκοκκιστικής μονάδας που διαθέτει η ΕΑΣ στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, μέσω της κίνησης αυτής, η Κλωστοϋφαντουργία αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της σε πρώτη ύλη (βαμβάκι) για τη νέα γραμμή παραγωγής, την οποία εγκαθιστά στην παραγωγική της μονάδα στη Ναύπακτο και στην ενίσχυση της εμπορίας εκκοκκισμένου βάμβακος.

Κοινός στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση της βαμβακοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η στενότερη συνεργασία μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας με τους βαμβακοκαλλιεργητές και η προώθηση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ταυτόχρονα, μέσω της νέας θυγατρικής της, η εταιρεία σκοπεύει να διευρύνει την εμπορική της δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων και αγροτικών εφοδίων.