Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και στην εξέλιξη της βιομηχανικής διαδικασίας, σύμφωνα με νέα μελέτη της HP σε συνεργασία με την 3dbpm Research. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία ανέλυσε τις βασικές τάσεις της ψηφιακής κατασκευής μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών βιομηχανικών ανταλλακτικών στην Ευρώπη, το 96% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι το additive manufacturing (AM) τους βοηθά να λανσάρουν προϊόντα στην αγορά ταχύτερα, με το 100% να αναγνωρίζουν τη σημασία της ολοένα και μεγαλύτερης ψηφιοποίησης της ροής εργασίας στην παραγωγή τους. Επιπλέον, το 63% των ευρωπαίων κατασκευαστών ανταλλακτικών που συμμετείχαν στην έρευνα θα επενδύσουν από 100.000 ευρώ μέχρι και πάνω από 1 εκατ. στην ψηφιοποίηση τους επόμενους 12 μήνες.

Η έκθεση έδειξε ότι η βιωσιμότητα επηρεάζει την απόφαση ψηφιοποίησης της ροής εργασιών παραγωγής, με το 61% των ερωτηθέντων να συμφωνούν ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Το 91% σημείωσε ότι η ικανότητα παραγωγής εξαρτημάτων κατ’ απαίτηση ήταν ένα σημαντικό όφελος, με το 79% των ερωτηθέντων να πιστεύουν ότι το ΑΜ τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παραγωγής – όπως η ικανότητα προσαρμογής στην μεταβαλλόμενη ζήτηση.

Άλλα ευρήματα αποκάλυψαν ότι το 83% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν το ΑΜ για την παραγωγή εξαρτημάτων και εργαλείων στην πράξη, δημιουργώντας εμπορικά σήματα, με τα μισά από αυτά (52%) να αποτελούν ολοκληρωμένα τελικά προϊόντα, που είναι ο απώτερος στόχος.