Η KLEEMANN προχώρησε στην κατασκευή θαλάμου ανελκυστήρα με φύλλα από κράμα χαλκού, ο οποίος πιστοποιήθηκε ως ο πρώτος αντιμικροβιακός θάλαμος στην Ελλάδα από την επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ). Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, ο θάλαμος απέκτησε αντιμικροβιακή κάλυψη σε ποσοστό άνω του 90%. Η συγκεκριμένη καινοτομία της KLEEMANN έρχεται να προστεθεί στην τεχνολογία Air Purifier. Η KLEEMANN έχει ήδη καταθέσει αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για τον αντιμικροβιακό ανελκυστήρα.