Τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης αναγνώρισαν έγκαιρα οι εταιρείες-μέλη του ΣΜΕ (που παράγουν πάνω από το 85% του όγκου της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας), τόνισε ο κ. Αθανάσιος Κεφαλάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, σε ομιλία του στο Olympia Forum που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Οκτωβρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετούν ανελλιπώς από το 2006 τον «Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης» με ταυτόχρονη δημοσίευση των «Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης». Αξιολογώντας τις επιδόσεις στον τομέα αυτόν, ο κ. Κεφαλάς ανέφερε συνοπτικά: «Έχουμε διασφαλίσει ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής οικονομίας το πλούσιο φάσμα ορυκτών που υπάρχει στην ελληνική γη.

Στον τομέα του περιβάλλοντος εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές για μείωση του αποτυπώματος τόσο στην ανάλωση των φυσικών πόρων όσο και της γης. Ειδικά για το τελευταίο, η εξόρυξη καταλαμβάνει στην Ελλάδα λιγότερο από το 0.2% της συνολικής έκτασής της και έχουν ήδη αποκατασταθεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, φυτεύοντας πάνω από δύο εκατομμύρια δενδρύλλια και θάμνους, αλλά και εγκαθιστώντας και άλλες μετα-μεταλλευτικές χρήσεις όπως πάρκα αναψυχής, τεχνητές λίμνες, αμπελώνες κ.λπ.».