Τη νέα στρατηγική ανάπτυξης παρουσίασε η Siemens AG, ως μέρος της εικονικής Capital Market Day, συμπεριλαμβανομένης και μιας ολοκληρωμένης ατζέντας για τη βιωσιμότητα με τον τίτλο «DEGREE». Μετά τo spin-off της Siemens Energy (2020), η σημερινή Siemens ασχολείται με τομείς που και προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχυμένη βιωσιμότητα.

Οι αγορές στις οποίες απευθύνονται η Digital Industries, η Smart Infrastructure, η Mobility και η Siemens Healthineers ανέρχονται μόνο σε 440 δισεκατομμύρια ευρώ (με το 2020 ως έτος βάσης) και αναμένεται να αναπτυχθούν από 4% έως 5% ετησίως έως το 2025.
Η Siemens στοχεύει, μεταξύ άλλων, να επιτύχει συγκρίσιμη ετήσια αύξηση 5% έως 7% (προηγουμένως: 4% έως 5%) για τα έσοδα του Ομίλου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου τριών έως πέντε ετών.

Για το 2021, οι εκτιμήσεις της εταιρείας για το καθαρό εισόδημα κυμαίνονται από 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας τις προγενέστερα ανακοινωμένες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την εξαγορά της Varian Medical Systems, την οποία ενσωμάτωσε από τα μέσα Απριλίου.