Με επενδύσεις άνω των 4 εκατ. ευρώ αλλά και κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 8,25% έκλεισε η προηγούμενη χρονιά για την Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. Μάλιστα, μέσα σε ένα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις, έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αστάθεια στα κόστη ενέργειας και μεταφορών, αλλά και αυξήσεις της φορολογίας καπνού, η απόδοση το 2023 χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση του Ομίλου ως απόλυτα ικανοποιητική. Σημειώνεται πως ο τζίρος ανήλθε σε 278,235 εκατ. ευρώ από 257,025 εκατ. ευρώ το 2022 ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων, παρουσίασαν ελαφρά μείωση κατά 1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, φτάνοντας τα 110,1 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος προέβη σε επενδύσεις 4,053 εκατ. ευρώ.

Αύξηση πωλήσεων στα τσιγάρα παρά τον «εναλλακτικό» ανταγωνισμό
Αναλύοντας τις περσινές πωλήσεις, ο Όμιλος σημειώνει πως στην ελληνική αγορά και παρά τον εντονότατο ανταγωνισμό από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, πέτυχε αύξηση του όγκου πωλήσεων στα τσιγάρα κατά 8,5% περίπου, αποτέλεσμα της ενίσχυσης των μεριδίων των περισσοτέρων σημάτων του, αλλά και της αυξημένης κίνησης στα σημεία ταξιδιωτικής λιανικής, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο και παρά την ελαφρά συρρίκνωση της κατηγορίας, οι όγκοι πωλήσεων των σημάτων του κινήθηκαν στα επίπεδα του 2022, βελτιώνοντας και σε αυτή την κατηγορία τα μερίδιά.

Στις διεθνείς αγορές, ο όγκος πωλήσεων στα τσιγάρα παρουσίασε ελαφρά αύξηση 2% περίπου, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο η αύξηση ήταν της τάξεως του 14%. Ειδικότερα στην αγορά της Βουλγαρίας, ο όγκος των πωλήσεών αυξήθηκε 5% περίπου στα τσιγάρα, ενώ ελαφρά πτωτικά κινήθηκαν οι όγκοι στον καπνό για στριφτό τσιγάρο. Τέλος, τους πρώτους μήνες του 2024 η πορεία των πωλήσεων στην ελληνική αγορά, δείχνει να κινείται σε ελαφρά ανοδική τροχιά, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό, με τις premium οικογένειες σημάτων να κερδίζουν μερίδια αγοράς. Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, ορισμένων εκ των οποίων, τα μερίδια αγοράς έδειξαν, κατά τους προηγούμενους μήνες, ανοδική τάση.