Ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο ύψους 18 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να ξετυλίξει η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε., με χρηματοδότηση από την Εθνική Τράπεζα, και στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Παραγωγή, έρευνα, ενέργεια
Η επένδυση περιλαμβάνει: α) Εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής και συσκευασίας αρτοσκευασμάτων, με έμφαση στην υγιεινή διατροφή, την καινοτομία των προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω αυτοματοποίησης και την ενεργειακή εξοικονόμηση, β) Δημιουργία νέου κέντρου έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού net metering στις στέγες υφιστάμενων κτιρίων, για βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας δ) Εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστημάτων (ERP).
Το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στους πυλώνες «πράσινη μετάβαση», «ψηφιακός μετασχηματισμός» και «καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” και χρηματοδοτείται κατά 9 εκατ. ευρώ από πόρους του ΤΑΑ, κατά 5,4 εκατ. ευρώ με δάνειο της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή της εταιρείας.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρτοβιομηχανίας, Ηλίας Απόστολος Καραμολέγκος, σημείωσε: «Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. είναι σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης. Δημιουργούμε νέα, καινοτόμα προιόντα που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες της κάθε Ελληνικής οικογένειας. Η Εθνική Τράπεζα και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνδράμουν στις επενδύσεις μας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μας, μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ERP καθώς επίσης και την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μας μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα που είναι αρωγός στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μας».