Ευοίωνες παρά την οικονομική κρίση χαρακτηρίζει τις προοπτικές του κλάδου η βιομηχανία χυμών «Κάμπος Χίου», η οποία το 2022 κατάφερε να μειώσει τις ζημιές, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.340.603 ευρώ έναντι 2.059.830 ευρώ το 2021 και παρουσίασε αύξηση +13,63%. Το μεικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των 389.651 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης , διοίκησης και λοιπών εξόδων, το αποτέλεσμα έμεινε ζημία 1.650.389 ευρώ. Τα EBITDA ανήλθαν σε ζημία -1.027.173 ευρώ έναντι ζημιάς 1.118.231 ευρώ το 2021, παρουσίασαν μείωση της ζημίας της τάξεως του 8,14%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα προϊόντα της εταιρείας, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την παραγωγή χυμών από εσπεριδοειδή, έχουν ανελαστική σχετικά ζήτηση, επομένως με πολιτική αναζήτησης νέων αγορών, προϊόντων και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας, πιστεύει ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Το 2023 έχουν ανοιχτεί νέες αγορές προς στο εξωτερικό και έχουμε δεχτεί παραγγελίες από νέους πελάτες. Επίσης έχουμε συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με αντιπροσώπους σε κάθε χώρα που επιδιώκουμε συνεργασία», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.