Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΕΒΙΚΕΝ, σε επιστολή της προς τη ΡΑΕ, για την ανοδική τάση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά μετά τον Ιούλιο. Τονίζει δε ότι στο επίμαχο διάστημα τα περισσότερα τιμολόγια τροποποιήθηκαν ούτως ώστε ακόμη και τα οικιακά να μεταφέρουν πλέον σε ποσοστό 100% το συνολικό κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς (ΤΕΑ+ uplifts), με την εισαγωγή ρήτρας.

«Το γεγονός ότι οι παραγωγοί με την ιδιότητα του προμηθευτή είναι αδιάφοροι ως τις τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά μήπως ενδέχεται να δημιουργεί συνθήκες χειραγώγησης των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά;» διερωτάται η ΕΒΙΚΕΝ. Ακόμα, επισημαίνει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων που αφορούν στη μέση τιμή εισαγωγής φ.α. στη χώρα μας είναι σημαντική καθώς πιθανολογείται ότι η μέση τιμή εισαγωγής είναι μικρότερη από την χρηματιστηριακή τιμή TTF και ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί απολαμβάνουν αυτές τις μειωμένες τιμές. «Το ζητούμενο σε μια ευνομούμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι καθετοποιημένοι παραγωγοί/προμηθευτές να μην είναι αδιάφοροι ως προς τις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά επόμενης ημέρας», καταλήγει η Ένωση.